Jak často?

Vzhledem k tomu, že každý jsme jiný, máme jinou fyzickou zdatnost, jinou motivaci, jiné ambice, jiné předpoklady ke zvládnutí cvičení, není možné přesně určit jak často, jak intenzivně a jak dlouho byste měli cvičit.

Avšak existují obecná doporučení, které mohou posloužit pro představu, kolik času pohybu věnovat.

Zdravý dospělý by měl věnovat nejméně 150 minut týdně pohybu o střední intenzitě, ideálně rozděleného do 3 cvičebních jednotek.

Případně lze nahradit 75 minutami pohybu o vysoké intenzitě.

Rutinní pohyb zařazovat každý den.

V začátcích je vhodné pohybovou aktivitu plánovat, pamatujte, že každý pohyb je lepší než žádný pohyb.

Jak intenzivně?

Intenzita cvičení je závislá na vaší aktuální kondici.

U aerobního cvičení ji lze orientačně odvodit od obecného doporučení tepové frekvence pro osoby bez zdravotního omezení.

Doporučená TF 220 – věk = výsledná hodnota TF, z níž nastavíme 60–70 % dle aktuální kondice

Kalkulátor tepové frekvence najdete zde 

Jak dlouho?

   -  doba trvání cvičební jednotky závisí na mnoha individuálních faktorech

   -  vycházíme z vlastních časových a fyzických možností

   -  cvičební jednotka = přípravná fáze + samotné cvičení + závěrečný strečink

Svou pohybovou aktivitu můžete sledovat pomocí programu Sebekoučink.