O nás

STOB pomáhá v cestě za lepším, kvalitnějším a spokojenějším životem.

Společnost STOB se dlouhodobě zaměřuje na hubnutí, a to cestou bez diet a striktních omezení. Úspěšné redukce váhy lze dlouhodobě dosáhnout pouze trvalou změnou životních návyků. Změna životního stylu začíná a končí v hlavě, proto se učme, jak s ní vycházet a jak ji zvládat.

Chceme poskytnout návod, jak pracovat se svými myšlenkami, emocemi a chováním, které ve většině případů znemožňují úspěšné hubnutí a změny životního stylu. Chceme vytvořit zázemí jak odborníkům, tak i klientům, aby se na nás mohli vždy obrátit a věděli, že jim rádi pomůžeme a poradíme.

Víme, že nás čeká hodně práce, ale práce, na kterou se těšíme. Dopředu nás ženou úspěchy našich klientů, kterým se podařilo změnit nevhodné životní návyky, a dosáhli tak jimi vytouženého cíle.                                                       

                                                                                                                                                       Váš STOB            


Proč se STOBem?

Učíme navozovat žádoucí změny, které pomáhají měnit špatné stravovací a pohybové návyky.

Nepředepisujeme žádné diety, neslibujeme zázraky ani žádné zkratky, vše lze zvládnout bez nich.

Řídíme se heslem malými krůčky k trvalé změně. Čím je změna menší, tím je i trvalejší a příjemnější. 

Společně najdeme cestu, a to nejen ke zdravému životnímu stylu.


Měníme životní návyky.

Trvalé redukce hmotnosti lze dosáhnout pouze trvalou změnou životních návyků. Náš přístup je založený na metodách kognitivně-behaviorální psychoterapie (KBT), která učí lidi pracovat s myšlením, emocemi a chováním. KBT se využívá na zvládání jakýchkoli změn v našich návycích. Účinnost přístupu KBT byla potvrzena celou řadou úspěchů, spokojených klientů i mnoha studiemi.  

STOB díky tomuto přístupu pomáhá lidem zlepšovat stravovací a pohybové návyky, radí, jak hubnout a jak shozená kila udržet (Metodika kurzů zdravého hubnutí). Správná výživa a znalost výživových zákonitostí jsou základním předpokladem úspěšné změny životního stylu a hubnutí. Cílem metodiky je využít principů KBT k tomu, abychom dokázali převést znalosti z výživy, potravin a stravování do praktického života a abychom dokázali změny dlouhodobě udržet. 

Učíme klienty, jak zvládat složité životní situace, jak pracovat s vnitřními a vnějšími spouštěči, které nás nabádají k jídlu, a zároveň dáváme návod, jak naučené znalosti aplikovat do praxe.


Co děláme pro naplnění naší myšlenky?

 

 

       

           

 

Kurzy zdravého hubnutí

Cvičení

Aktivní dovolená

Publikační činnost

Vzdělávání

Internetové nástroje


Náš tým

PhDr. Iva Málková

zakladatelka

Ing., Bc. Hana Pávková Málková

jednatelka, nutrition specialist

Bc. Zuzana Málková

jednatelka, sales manager

Ing. Martin Pávek

lektor, project manager

 


Historie

STOB je tu s námi už téměř 30 let a začínal jako nevinný projekt jedné studentky psychologie, která už jako malá měla potíže s nadváhou a bojovala s kilogramy navíc.

Jak to tedy bylo?                  

„Byla jsem obézní dítě“, první slova zakladatelky STOB PhDr. Ivy Málkové. Jednak proto, že obezitu opravdu máme v naší rodině v genech a také proto, že jsem ráda jedla. Naštěstí jsem měla rozumné rodiče, kteří hlídali můj energeticky příjem odmala a vedli mě i ke sportu. Už ve školce jsem na pokyn rodičů dostávala menší svačiny. Staršímu bratrovi občas rodiče dávali jídlo tajně, protože jsem se dožadovala stejného množství jako on. Na střední školu jsem vstoupila se 70 kily. Pak přišlo studium na vysoké – obor psychologie a spousta kamarádek, což byla studnice „zaručených“ tipů, jak zhubnout! Tělo se pochopitelně bránilo a váha pravidelně kolísala do doby, než jsem začala pracovat na své diplomové práci „Kognitivně behaviorální terapie obezity“.

Psal se rok 1975 a o tomto psychoterapeutickém směru u nás nebylo známo v podstatě nic. Nějakou literaturu jsem si přivezla ze zahraničních cest, kde jsem navštívila i různé hubnoucí kluby. Myšlenka skupinového hubnutí mě velmi oslovila, společným sezením jsem však chtěla dát odbornější úroveň. Nastudovala jsem tedy teorii, přidala své osobní zkušenosti s hubnutím, tvořivost a postupně vyvinula metodiku, kterou v praxi používáme více než 30 let. V čem spočívá? Cesta k dosažení a udržení optimální váhy nespočívá jen v úpravě jídelníčku, ale také ve změně myšlení. Jinak řečeno: Hubnutí začíná a končí v hlavě.

V roce 1978 začala první praxe v oboru psychoterapie a nastoupila jsem na dětskou psychiatrii v OÚNZ na Praze 6. A zde se odehrál vůbec první skupinový kurz terapie obezity ve skupince 6 dětí, se kterými se podařilo vytvořenou metodiku z diplomové práce poprvé aplikovat.

Foto ze skupinové terapie

Po 5ti letech na dětském oddělení v OÚNZ přišla změna. Další psychoterapeutická kariéra pokračovala na Psychiatrické klinice Ke Karlovu 11, a to už s dospělými pacienty. Za dobu fungování na tomto oddělení začala vznikat první pravidelná setkání, která se později stala hlavní náplní dnešního STOBu, a to skupinová terapie obezity. Tyto terapie byly zprvu dělané nárazově, po pracovní době a vždy pro pár zájemců a zájemkyň. Když byl zájem čím dál větší, došlo postupem času k očekávanému - vznikla společnost STOB (STop OBezitě).

Novodobá historie STOBu

Od roku 1990, kdy STOB oficiálně vznikl, prošel několika výraznými změnami.

V roce 1991 proběhl historicky první redukčně kondiční pobyt na Karlštejně a o rok později v Prachaticích. Od roku 1993 byly pořádány pobyty i v zahraničí. První proběhly v Itálii a Chorvatsku. "Vozili jsme autobus plný jídla a kuchařku Hanku Brabcovou." Toto byly začátky redukčních pobytů.

V roce 1993 se stala Iva Málková, jako první psycholog, členem výboru Obezitologické společnosti.

V roce 1995 vznikly první brožurky, které jsou dodnes pilotními materiály používanými v kurzech zdravého hubnutí. Došlo k založení prvních webových stránek STOBu. Do té doby chodila Iva po redakcích s disketou.

V roce 1995 chtěli na náš trh vstoupit Weight Watchers, kteří sice koupili licenci na naši zemi, ale když jsme se s nimi odmítli spojit, tak přestože pořádají obdobné kurzy po celém světě, k nám si netroufli a zatím stále nepřišli. 

V roce 1996 se konal první Den zdraví pro obézní, který se stal impulzem k založení dnes již tradiční akce Den Zdraví, který pořádáme každý rok 3. sobotu v říjnu. Tento Den vznikl jako reakce na první konferenci organizovanou pacienty společně s odborníky (akce Euroobesitas), která proběhla v devadesátých letech v Belgii.

V roce 1997 začal počet aktivit stoupat natolik, že bylo zapotřebí rozšířit tým a STOB se rozrostl o první plnohodnotné zaměstnance.

V roce 2005 se obnovily rodinné kurzy, které byly předchůdcem základních kurzů snižování nadváhy, se zaměřením na dětskou obezitu, a to za pomoci Mgr. Jany Divoké, která dlouhou dobu tyto kurzy vedla a starala se o aktivity související s dětskou obezitou.

V roce 2008 byla spuštěna první internetová aplikace, Hravě žij zdravě, snadně žij zdravě, která pomáhala hubnoucím prostřednictvím online prostředí.

STOB do roku 2010 pořádal kurzy snižování nadváhy ve 100 městech po celé ČR. Kurzy za dobu svého fungování prošly mnoha modifikacemi a uzpůsobeními (např. kurzy pro diabetiky, pro muže, rodinné kurzy, kurzy odvykání kouření s cílem nepřibrat nebo kurzy pro uspěchané, atd.), ale samotná podstata kurzů se nezměnila a vydržela až dodnes.

Kurzy byly postupně doplňovány různými praktickými materiály, ať už tištěnými nebo elektronickými. Vznikaly knihy, brožury, kalendáře, videokazety, CD a DVD.

Postupem času začal být důležitým nástrojem internet, který v současnosti vytváří samostatné prostředí, ve kterém se dá hubnout, získávat informace, vzdělávat se, sdílet zkušenosti atd. I na tento trend dokázal STOB zareagovat a vytvořil komunitní web stobklub.cz. Hubnutí, které zde probíhá ve virtuálním světě, v sobě stále nese prvky metodiky KBT, jež je nedílnou součástí živých kurzů zdravého hubnutí.

V roce 2014 přichází do firmy mladá generece (dcery Ivy Málkové) s cílem stále pracovat na dobrém jménu STOBu, rozšiřovat a zlepšovat kvalitu poskytovaných služeb.

Nejbližší plánované akce


Poslední ONLINE kurz hubnutí se STOBem před létem!


Přihlaste se do kurzu zdravého hubnutí v Praze a zhubněte zdravě a natrvalo s podporou odborníka.