I. Pořadatelem soutěže je STOB CZ s.r.o. (dále jen ,,pořadatel”) se sídlem Poljanovova 3158/5, Praha 4 14300, IČ: 03349560, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 230472 (dále jen ,,pořadatel”). Některé soutěže pořádá spolu s partnery, kteří jsou uvedeni v podmínkách konkrétní soutěže.

II. Podmínky soutěže jsou konkrétní jednoduchá pravidla pro určení výherce na webové stránce nebo prostřednictvím profilu na sociálních sítích. Podmínky soutěže už nemohou být během soutěže měněny.

III. Pořadatel soutěže kontroluje splnění podmínek pro účast v soutěži.

IV. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

V. Pořadatel v případě sporu posoudí a s konečnou platností rozhodne pořadí v soutěži.

VI. Výherce soutěže bude vyhlášen na webové stránce nebo profilu sociálních sítí, kde byla soutěž vyhlášena.

VII. U výherců pořadatel zveřejní jméno a příjmení, případně název jejich účtu na sociálních sítích.

VIII. Účast v soutěži nezaručujeme výhru.

IX. Pořadatel neodpovídá za jakoukoliv technickou chybu, která se vyskytne bez jeho zavinění při organizaci soutěže.

X. Výhra je poskytována ve formě plnění ze strany pořadatele nebo případných partnerů.