Etický kodex

Zásady pro práci lektora STOBu

1. Lektor STOBu pomáhá klientům svými znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi při změně životního stylu, redukci nadváhy nebo udržování zredukovaných kilogramů. Volí terapeutické metody odpovídající motivační připravenosti klienta, bere v úvahu jeho osobnost, intelekt apod.  Vede klienty k vědomí odpovědnosti za svá rozhodnutí, ale nepřebírá zodpovědnost za klientův život.

2. Při práci s klienty platí pro všechny lektory STOB naprostá diskrétnost a mlčenlivost o skutečnostech, které se týkají práce s klientem/skupinou, včetně osobních údajů o klientech.

3. Každý lektor STOBu dává přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Poskytuje kvalitní služby, neustále rozšiřuje své profesní kompetence seberozvojem a sebevzděláváním.

4. Lektor STOBu přijímá jedinečnost každého člověka. V případě, že z etických či osobních důvodů nedokáže klientovi poskytnout profesionální služby v souladu s tímto etickým kodexem, má právo klienta odmítnout, případně mu doporučit jiného odborníka.

5. Pokud je klientem lektora STOBu osoba nezletilá, je podmínkou spolupráce s ní souhlas, v lepším případě přímá spolupráce zákonných zástupců.

6. Lektor STOBu přistupuje zodpovědně ke každému klientovi i tím, že nepřeceňuje své schopnosti a spolupracuje s dalšími odborníky. Práci s klienty s poruchami příjmu potravy (zejm. mentální anorexie a bulimie) a práci s klienty s vážnými zdravotními problémy (např. chorobami trávicího traktu jako je Crohnova choroba, bezlepková dieta, fenylketonurie, vyšší stupeň obezity aj.) mohou vykonávat jen lektoři s odborným vzděláním podle platné legislativy (Z372/2011 v platném znění), ostatní pouze ve spolupráci s příslušným odborníkem.

7. Lektor STOBu nesmí používat lživá a zavádějící tvrzení při reklamě a marketingu svých služeb nebo při doporučování vybraných potravin, nápojů a doplňků stravy. Lektor STOBu neprodává a nenabízí na kurzech ani při individuálním poradenství žádné doplňky stravy ani nenabízí neověřené měření či testování (např. testování intolerancí). Pokud  by chtěl ověřené a účinné doplňky (např. omega-3 kyseliny, vláknina apod.) prodávat, musí to nejprve zkonzultovat s odborníky ze STOBu.

8. Lektor STOBu má ve své činnosti neustále na paměti klientovo zdraví, jeho bezpečnost a kondici. Pokud od svého klienta zjistí, že jiný lektor STOBu tyto zásady hrubě porušil, má morální povinnost oznámit tuto skutečnost STOBu.

9. Za účelem vysoké profesionality poskytovaných služeb a ochrany před důsledky případných nedorozumění s klientem, spočívajících např. v zatajení některých důležitých údajů, je povinen lektor STOB ještě před zahájením spolupráce vysvětlit jasně a přehledně klientovi, v čem spočívá nabízená služba, jaký je její rozsah a cena. Po rozhodnutí klienta, že bude s  lektorem STOB spolupracovat, se doporučuje s ním sepsat rámcovou smlouvu o rozsahu poradenských služeb a jejich ceně.

10. Lektor STOB respektuje právo klienta pozměnit či dokonce odmítnout jím navržená opatření a doporučení.

11. Lektor STOB šíří jen seriózní, pokud možno ověřené a opodstatněné informace o terapii obezity.

12. Lektor STOB by se měl sám řídit zásadami zdravého životního stylu, ke kterým vede i své klienty. 

Nejbližší plánované akce


Chcete si osvojit osvědčenou metodiku rozumného hubnutí (psychologie hubnutí, výživa, pohyb) a stát se lektorem STOBu? Nabízíme tři víkendy s praktickým programem.


Bezplatné měření složení těla, online pohybové lekce nebo diskuze odborníků. Zapojte se do aktivit, které pořádáme zdarma ku příležitosti Světového dne obezity!


Představujeme vám STOBí novinku! Vyzkoušejte jedinečnou kombinaci aktivního pobytu v Bystřici nad Pernštejnem doprovázeného 8týdenním online kurzem hubnutí.


Poslední zimní kurz čeká právě na vás!

Přihlaste se do desetitýdenního komplexního kurzu zdravého hubnutí, ve kterém získáte podporu skupiny a péči odbornice na výživu a oblíbené lektorky STOBu Jany Boučkové.