Etický kodex

Zásady pro práci lektora STOBu

1. Lektor STOBu pomáhá klientům svými znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi při změně životního stylu, redukci nadváhy nebo udržování zredukovaných kilogramů. Volí terapeutické metody odpovídající motivační připravenosti klienta, bere v úvahu jeho osobnost, intelekt apod.  Vede klienty k vědomí odpovědnosti za svá rozhodnutí, ale nepřebírá zodpovědnost za klientův život.

2. Při práci s klienty platí pro všechny lektory STOB naprostá diskrétnost a mlčenlivost o skutečnostech, které se týkají práce s klientem/skupinou, včetně osobních údajů o klientech.

3. Každý lektor STOBu dává přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Poskytuje kvalitní služby, neustále rozšiřuje své profesní kompetence seberozvojem a sebevzděláváním.

4. Lektor STOBu přijímá jedinečnost každého člověka. V případě, že z etických či osobních důvodů nedokáže klientovi poskytnout profesionální služby v souladu s tímto etickým kodexem, má právo klienta odmítnout, případně mu doporučit jiného odborníka.

5. Pokud je klientem lektora STOBu osoba nezletilá, je podmínkou spolupráce s ní souhlas, v lepším případě přímá spolupráce zákonných zástupců.

6. Lektor STOBu přistupuje zodpovědně ke každému klientovi i tím, že nepřeceňuje své schopnosti a spolupracuje s dalšími odborníky. Práci s klienty s poruchami příjmu potravy (zejm. mentální anorexie a bulimie) a práci s klienty s vážnými zdravotními problémy (např. chorobami trávicího traktu jako je Crohnova choroba, bezlepková dieta, fenylketonurie, vyšší stupeň obezity aj.) mohou vykonávat jen lektoři s odborným vzděláním podle platné legislativy (Z372/2011 v platném znění), ostatní pouze ve spolupráci s příslušným odborníkem.

7. Lektor STOBu nesmí používat lživá a zavádějící tvrzení při reklamě a marketingu svých služeb nebo při doporučování vybraných potravin, nápojů a doplňků stravy. Lektor STOBu neprodává a nenabízí na kurzech ani při individuálním poradenství žádné doplňky stravy ani nenabízí neověřené měření či testování (např. testování intolerancí). Pokud  by chtěl ověřené a účinné doplňky (např. omega-3 kyseliny, vláknina apod.) prodávat, musí to nejprve zkonzultovat s odborníky ze STOBu.

8. Lektor STOBu má ve své činnosti neustále na paměti klientovo zdraví, jeho bezpečnost a kondici. Pokud od svého klienta zjistí, že jiný lektor STOBu tyto zásady hrubě porušil, má morální povinnost oznámit tuto skutečnost STOBu.

9. Za účelem vysoké profesionality poskytovaných služeb a ochrany před důsledky případných nedorozumění s klientem, spočívajících např. v zatajení některých důležitých údajů, je povinen lektor STOB ještě před zahájením spolupráce vysvětlit jasně a přehledně klientovi, v čem spočívá nabízená služba, jaký je její rozsah a cena. Po rozhodnutí klienta, že bude s  lektorem STOB spolupracovat, se doporučuje s ním sepsat rámcovou smlouvu o rozsahu poradenských služeb a jejich ceně.

10. Lektor STOB respektuje právo klienta pozměnit či dokonce odmítnout jím navržená opatření a doporučení.

11. Lektor STOB šíří jen seriózní, pokud možno ověřené a opodstatněné informace o terapii obezity.

12. Lektor STOB by se měl sám řídit zásadami zdravého životního stylu, ke kterým vede i své klienty. 

Nejbližší plánované akce


POSLEDNÍ 3 VOLNÁ MÍSTA!

Zúčastněte se desetitýdenního kurzu zdravého hubnutí odkudkoliv online. Pod vedením koučky a výživové poradkyně Venduly Kosňovské a s podporou skupiny můžete být při hubnutí konečně úspěšní. 


Zjistěte o vláknině úplně vše!

Přihlaste se na webinář ZDARMA, kde vám poradíme, jak vlákninu zařadit do jídelníčku. Těšte se také na oblíbené recepty s vysokým obsahem vlákniny.


Přihlaste se do jediného kurzu hubnutí naživo, který proběhne toto léto v Praze!

Pohybová část kurzu, chůze s holemi, bude probíhat v pražských Letenských sadech pod vedením zkušené instruktorky Jany Sedláčkové. Teoretické lekce pak proběhnou v krásném sále centra Alivio a účastníky jimi bude provázet nutriční poradkyně Jana Mouchová. 


Svěřte své děti do rukou odborníků a naučte se společně žít zdravěji. 

Kurzy pro děti od 8 do 13 let a jejich rodiče proběhnou naživo (v Praze a Brně) a také online na platformě Zoom.