Etický kodex

Zásady pro práci individuálního lektora STOBu

1. Individuální lektor STOBu pomáhá klientům svými znalostmi, zkušenostmi a dovednostmi při změně životního stylu, redukci nadváhy nebo udržování zredukovaných kilogramů. Volí terapeutické metody odpovídající motivační připravenosti klienta, bere v úvahu jeho osobnost, intelekt apod.  Vede klienty k vědomí odpovědnosti za svá rozhodnutí, ale nepřebírá zodpovědnost za klientův život.

2. Při práci s klienty platí pro všechny individuální lektory STOB naprostá diskrétnost a mlčenlivost o skutečnostech, které se týkají práce s klientem, včetně osobních údajů o klientovi.

3. Každý individuální lektor STOBu dává přednost profesionální odpovědnosti před svými soukromými zájmy. Poskytuje kvalitní služby, neustále rozšiřuje své profesní kompetence seberozvojem a sebevzděláváním.

4. Individuální lektor STOBu přijímá jedinečnost každého člověka. V případě, že z etických či osobních důvodů nedokáže klientovi poskytnout profesionální služby v souladu s tímto etickým kodexem, má právo klienta odmítnout, případně mu doporučit jiného odborníka.

5. Pokud je klientem individuálního lektora STOBu osoba nezletilá, je podmínkou spolupráce s ní souhlas, v lepším případě přímá spolupráce zákonných zástupců.

6. Individuální lektor STOBu přistupuje zodpovědně ke každému klientovi i tím, že nepřeceňuje své schopnosti a spolupracuje s dalšími odborníky. Práci s klienty s poruchami příjmu potravy (zejm. mentální anorexie a bulimie) a práci s klienty s vážnými zdravotními problémy (např. chorobami trávicího traktu jako je Crohnova choroba, bezlepková dieta, fenylketonurie, vyšší stupeň obezity aj.) mohou vykonávat jen lektoři s odborným vzděláním podle platné legislativy (Z372/2011 v platném znění), ostatní pouze ve spolupráci s příslušným odborníkem.

7. Individuální lektor STOBu nesmí používat lživá a zavádějící tvrzení při reklamě a marketingu svých služeb nebo při doporučování vybraných potravin, nápojů a doplňků stravy. Pokud si není jistý efektivitou doporučovaných prostředků, měl by vše konzultovat s odborníky ze STOBu.

8. Individuální lektor STOBu má ve své činnosti neustále na paměti klientovo zdraví, jeho bezpečnost a kondici. Pokud od svého klienta zjistí, že jiný lektor STOBu tyto zásady hrubě porušil, má morální povinnost oznámit tuto skutečnost STOBu.

9. Za účelem vysoké profesionality poskytovaných služeb a ochrany před důsledky případných nedorozumění s klientem, spočívajících např. v zatajení některých důležitých údajů, je povinen Individuální lektor STOB ještě před zahájením spolupráce vysvětlit jasně a přehledně klientovi, v čem spočívá nabízená služba, jaký je její rozsah a cena. Po rozhodnutí klienta, že bude s individuálním lektorem STOB spolupracovat, se doporučuje s ním sepsat rámcovou smlouvu o rozsahu poradenských služeb a jejich ceně.

10. Individuální lektor STOB respektuje právo klienta pozměnit či dokonce odmítnout jím navržená opatření a doporučení.

11. Individuální lektor STOB šíří jen seriózní, pokud možno ověřené a opodstatněné informace o terapii obezity.

12. Individuální lektor STOB by se měl sám řídit zásadami zdravého životního stylu, ke kterým vede i své klienty. 

Nejbližší plánované akce


Přihlaste se na lekce letní cyklus low-aerobicu či zdravotního cvičení s instruktorkou STOBu Hankou Hejlovou. Cvičit můžete z pohodlí a bezpečí domova, lekce jsou totiž vysílány online. 


Přihlaste se, získejte podporu skupiny a odborníka a buďte při hubnutí úspěšní.