Podobně jako v případě některých jiných duševních poruch se i na vzniku a rozvoji mentální anorexie a bulimie podílí celá řada různých faktorů.

Kromě držení redukčních diet však neexistuje žádná příčinná událost, která by se vyskytovala u většiny nemocných a vysvětlovala jejich obtíže. Nebezpečný je proto vliv zejména takových faktorů, které zvyšují zájem o tělo a příjem potravy, a jejichž důsledkem může být dieta.

Její případná „oprávněnost“ (například obezita v dětství nebo somatické obtíže vyžadující dietu) zpravidla komplikuje včasnou diagnostiku a účinnou intervenci.

Mezi nejčastější rizikové faktory patří:

- obezita

- diety a nadměrný zájem o výživu v rodině

- esteticky nevhodná distribuce tuku

- extrémy v tělesné výšce (pro příliš vysoké nebo velmi malé dívky bývá jejich tělo problémem a může vybízet k dietním omezením)

- zájmy nebo profese akcentující zájem o tělo a tělesnou hmotnost (baletky, tanečnice, modelky apod.)


Téměř dvě třetiny dívek (žen) s poruchami příjmu potravy dávají vznik poruchy do souvislosti s nějakou životní událostí. Nejčastěji uvádějí osobní nebo rodinné problémy, narážky týkající se tělesného vzhledu  a životní změny. Většinou je velmi obtížné rozlišit, nakolik jsou tyto problémy významnou příčinou nebo důsledkem poruchy, případně jakou další roli hrají v životě nemocného.

Proto by ani léčba mentální anorexie a bulimie neměla být založená na úvahách o možných příčinách poruchy a měla by směřovat spíše ke změně nevhodných jídelních návyků a postojů a k potlačení vlivu faktorů udržujících poruchu. U mladších pacientů je nezbytná úzká spolupráce s jejich rodinami.

Skupina pacientů s poruchami příjmu potravy je velmi různorodá. Kromě dívek, které v zásadě dokáží zvládnout svůj problém svépomocí, je možné se setkat s dlouhodobě podvyživenými anorektičkami a zoufalými depresivními bulimičkami, které vyžadují hospitalizaci. Ani jejich dramatické zdravotní a psychické obtíže ale nepostrádají srozumitelnou logiku a většinou ustoupí, jakmile se nemocnému podaří získat kontrolu nad jídlem, získat novou životní radost – nové zájmy, nový partner, ukončení nějakého složitého období, vyřešení problémů v rodině, ve vztahu, ve škole, vystoupení ze „zajetých kolejí.