Příprava na bariatrickou operaci probíhá v centru pro chirurgickou léčbu obezity. Na tomto pracovišti se dostanete do rukou zkušených lékařů různých specializací, podstoupíte předoperační vyšetření a podle doporučení šitých na míru zahájíte předoperační přípravu – ta se týká například úpravy jídelníčku.

Série vyšetření čeká na každého pacienta

Předoperační vyšetření jsou před bariatrickou operací nutností. Díky nim chirurg, který vás bude operovat, získá kompletní přehled o vašem zdravotním i výživovém stavu a bude moci posoudit případná rizika zákroku. To vše hraje důležitou roli při volbě nejvhodnějšího typu operace.

Od odběrů krve až po gastroskopii

Předoperační vyšetření zahrnují odběry krve, vyšetření srdce (EKG), vyšetření funkce plic (spirometrie), ultrazvukové vyšetření břicha a endoskopické vyšetření žaludku (gastroskopie). Samozřejmostí je podrobný rozhovor s lékařem o vašich chronických onemocněních, lécích, které užíváte, a o případných dřívějších operacích v oblasti břicha.

  • Před bariatrickou operací vás čeká také návštěva u anesteziologa, který vás bude před operací uspávat.
  • Setkáte se rovněž s psychologem, který hraje v přípravě na operaci důležitou roli a posuzuje například vaši motivaci a přístup k léčbě.
  • Výživový poradce s vámi před operací prodiskutuje předoperační i pooperační změny v jídelníčku.

Další vyšetření dle potřeby

U některých pacientů jsou nutná i další vyšetření týkající se metabolických onemocnění, nemocí žláz s vnitřní sekrecí (např. štítné žlázy), onemocnění trávicí soustavy nebo plic. Přesný výčet a pořadí předoperačních vyšetření ale závisí vždy na zdravotním stavu konkrétního pacienta a na jednotlivých výsledcích.

Co dělat před operací jinak?

Řadu starých návyků je dobré změnit již před operací. Pro hladký průběh zákroku, zotavování a přivykání si na nový režim je vhodné přestat kouřit, začít s tělesnou aktivitou a upravit jídelníček. Změna stravování, která je po operaci nutností, pro vás bude jednodušší, pokud se s ní alespoň částečně seznámíte a sžijete již před zákrokem. Co všechno můžete už před operací dělat jinak?

  • Začněte jíst pravidelně, minimálně třikrát denně, a na jídlo si vyhraďte dostatek času a klidu.
  • Nezanedbávejte pitný režim a omezte, nebo ideálně úplně vynechejte pití slazených nápojů.
  • Zkuste jídelníček celkově „ozdravit“ a zařaďte do něj dostatek zeleniny, ovoce a základních potravin, které obsahují všechny potřebné živiny.