Bc. Michaela Slámová

V dnešní době se setkáváme s různými druhy diet. Mezi jednu z nejpopulárnějších bezpochyby patří dieta nízkosacharidová. Doporučuje se jak mezi sportovci, tak jako účinná dieta na hubnutí nebo při různých typech onemocnění. Mezi laickou veřejností o ní kolují různé mýty a polopravdy a názory na nízkosacharidovou dietu se mnohdy odlišují také mezi odborníky.

Kolik sacharidů je "málo" sacharidů?

Množství sacharidů při nízkosacharidové dietě není jednoznačně stanoveno. Běžný doporučený příjem sacharidů různých světových organizací pro výživu se pohybuje mezi 45-75 % z celkového energetické příjmu. Vzhledem k tomuto doporučení bychom tedy za nízkosacharidové mohli považovat takové diety, které obsahují méně než 45 % sacharidů z celkového energetického příjmu. Pro představu při celkovém denním příjmu 8 000 kJ to odpovídá zhruba 200 g sacharidů na den. Příjem sacharidů ale může být i o dost nižší, občas se uvádí rozsah 50-150 g. Snížený příjem sacharidů je potom nahrazován ostatními makroživinami - tedy tuky a bílkovinami, jejichž příjem je zvýšen v různém poměru.

Nízkosacharidová dieta a její druhy

Spektrum nízkosacharidových diet je poměrně široké, co se týče jejich interpretací i druhů. Běžně se můžeme setkat například s pojmem „low carb high fat“, což je nízkosacharidová dieta, při níž je důraz kladen na příjem tuků. Setkat se také můžeme s pojmem „low carb high protein“, což je označení nízkosacharidové diety, při které je naopak více kladen důraz na bílkoviny. Specifickým druhem nízkosacharidové diety jsou ketodiety, o kterých se zmíníme později. Objevují se i typy diet nesoucí pojmenování po svém „zakladateli“ či diety s jinými speciálními názvy.

A kde je příloha? Nízkosacharidové diety mají různá pravidla, shodují se však ve větším či menším omezení sacharidů v jídelníčku.

Z takových je nejznámější například Atkinsova dieta, která je rozdělena na 4 fáze, při kterých se postupně navyšuje příjem sacharidů. Na podobném principu funguje i Dukanova dieta, která ale navíc klade důraz i na pohybovou aktivitu.

Dále se můžeme setkat s pojmem "low carb paleo", která má za cíl přiblížit se tomu, co konzumovali naši předci. Pracuje na bázi povolených a zakázaných potravin. Povolené potraviny pro tuto dietu zahrnují maso, tuky, zeleninu a ovoce.

Další dietou je whole 30, což je program na 30 dní. Dieta se opět zaměřuje hlavně na konzumaci masa, mořských plodů, zeleniny, ovoce a tuků. Vyřazuje se konzumace alkoholu, luštěnin, mléčných výrobků a obilovin.

Jak vidíte, nízkosacharidová dieta má mnoho podob a není rozhodně žádnou novinkou posledních let, jak by se mohlo zdát. Jen se v průběhu času objevuje v lehce upravených podobách pod různými názvy.

V čem se liší nízkosacharidová dieta a ketodieta?

Ketodieta není totéž co nízkosacharidová dieta, jak se často mnozí domnívají.

Při dodržování ketodiety se příjem sacharidů snižuje na minimum (max. 40-50 g denně), společně s tím se snižuje i příjem bílkovin a většinu celkového příjmu tvoří tuky.

Svoje pojmenování získala ketodieta na základě toho, že se v důsledku nedostatku energie ze sacharidů začne v krvi zvyšovat množství ketolátek. Takový stav označujeme pojmem ketóza.

Pro koho je ketodieta vhodná?

Ketogenní dieta je využívána jako léčebná dieta při různých typech onemocnění, především při léčbě farmakorezistentních záchvatů epilepsie, dále pak při deficitu glukózového přenašeče typu I a deficitu pyruvátdehydrogenázy. To vše samozřejmě pod odborným dohledem lékaře a nutričního terapeuta, který stanoví i přesný poměr živin v dietě. Tuky jsou hrazeny vždy 2, 3 nebo 4 díly a 1 díl zastávají sacharidy s bílkovinami. Dieta je sestavena z klasických potravin a nejedná se o žádné prášky či polotovary. Dieta musí být opravdu odborně sestavena, aby byl i při velmi omezeném výběru potravin zajištěn dostatek všech potřebných živin.

Ketodieta „v prášku“

Na trhu se můžeme setkat také s tzv. ketodietami v prášku, z prášku se jednoduše připravují různé nápoje, polévky, kaše apod. Ketodiety slibují jednoduché, rychlé a účinné hubnutí. Je pravda, že pokud člověk u této diety nějakou dobu vydrží, opravdu zhubne. Otázka ale je, jestli se jedná o zdravý způsob hubnutí a jak dlouho si zhubnutá kila udrží…

Diety v prášku mohou být možná rychlým řešením, dluhodobá udržitelnost takového stravování je však velmi diskutabilní...

Celkové denní množství energie u ketodiet je většinou velmi nízké a mohou chybět i některé důležité živiny. Velkou nevýhodou je také to, že ketodiety se mohou prodávat volně a může je dodržovat úplně každý bez jakéhokoli odborného dohledu. Pro toho, kdo například trpí nějakým onemocněním, to může být velmi rizikové. Nevhodně zvolená dieta ale může přivodit zdravotní problémy i tomu, kdo byl doposud zdravý.  

Přísnější diety, mezi které ketodiety rozhodně patří, by se proto měly dodržovat jen pod dohledem lékaře nebo nutričního terapeuta a neměl by si je člověk naordinovat sám jen podle návodu, který najde na internetu.

Je potřeba také zdůraznit, že vždy je lepší poskládat si jídelníček z klasických kvalitních potravin a k „jídlům v prášku“ se uchylovat jen v nejnutnějších případech.

Pro koho je vhodná nízkosacharidová dieta?

Zpět ale k „mírnější formě“ v podobě nízkosacharidové diety. Dieta se sníženým příjmem sacharidů může pomoci při různých typech onemocnění. Výsledky některých klinických studií ukazují, že nízkosacharidová dieta může mít efekt v případě refluxní choroby jícnu, Crohnovy choroby a diabetu. Je nutné však zmínit, že v případě Crohnovy choroby a refluxní choroby jícnu nebylo ke studiím použito dostatečné množství pacientů k tomu, aby bylo možné tvrdit, že je v těchto případech dieta stoprocentně účinná a zcela bezpečná. Snížení příjmu sacharidů v těchto případech není tak radikální jako u ketogenní diety, avšak i zde je potřebný dohled nutričního terapeuta či lékaře.

Nízkosacharidová dieta musí být sestavena na základě určitých pravidel, proto je důležité konzultovat ji s odborníkem.

Využití nízkosacharidové diety při různých druzích onemocnění, kdy ji doporučí lékař ve spolupráci s nutričním terapeutem, má určitě svůj význam. Pokud si ale nízkosacharidovou dietu „naordinuje“ kdokoli bez jakékoli konzultace s odborníkem, může to mít rozhodně svá rizika.