Na třetí květnový týden STOB zorganizoval s pomocí svých vyškolených odborníků aktivity zaměřené na včasnou diagnostiku obezity a její prevenci ku příležitosti Evropského dne obezity.  

Živé akce aneb Týden otevřených dveří STOB

Ve 25 městech naší vlasti mohli zájemci využít bezplatných analýz těla na bioimpedančních přístrojích a dozvědět se, kolik množství celkového a rizikového viscerálního tuku mají obsaženo ve svém těle.

Z krátkých konzultací si účastníci odnášeli i cíleně vybrané edukační brožury zaměřené na výživu nebo psychiku, podle toho, v jaké oblasti se chtěli ve vztahu k jídlu a hubnutí zlepšovat.

  

Do akce se zapojilo 25 našich vyškolených lektorů. Ti nabídli pro akci Týden otevřených dveří STOB analýzu těla zdarma a obsloužili téměř 400 zájemců!

O akci se zajímali i pánové. Ženská účast ale výrazně dominovala a to v poměru 88 % : 12 %. Mezi zájemci bylo 75 % těch, jež mají nadváhu nebo obezitu I. stupně. Mezi zbylými 25 % se nacházeli zájemci s vyšším stupněm obezity nebo osoby mající normální hmotnost.

Naši odborníci pořádali i různé bezplatné pohybové lekce. Zájemci si mohli vyzkoušet například Nordic Wlaking, TRX, různé druhy jógy, body formingu a jiné. Do akce se zapojilo i MC Heřmánek, které maminkám ukázalo, že je možné cvičit i s dětmi. Tvorba správných návyků je nutná od útlého dětství.

V Praze více než stovka zájemců využila nabídky STOBu a ochutnali přesně 10 různých druhů pohybových aktivit. Na některých cvičeních je přivítala Iva Málková osobně.

Žijeme a tvoříme i v online světě

Na klubových stránkách www.stobklub.czse uživatelé dozvěděli o významu preventivních prohlídek a jak včasně diagnostikovat nejen obezitu, ale i jiná chronická onemocnění a také jsme se věnovali tématu diskriminace a stigmatizace osob žijících s obezitou.

A co média?

Evropskému dni obezity dala prostor i média a tohle byl úkol pro naši „mámu“, Ivu Málkovou, která dlouhé roky edukuje odborníky i veřejnost v psychologii hubnutí a zdůrazňuje, že hubnutí není jen o výživě a kaloriích či kilojoulech.

Rozhovor můžete shlédnout zde (začíná na 17. minutě).

  • Rozhovor pro Sama doma, kde mimo Evropský den obezity dostal prostor i náš projekt Výzva 52.

Na video se můžete podívat zde.

V tištěných médiích se informace o Evropském dni obezity objevily například v časopise Květy, Moje zdraví, Diastyl, Ona dnes, v deníku Právo, v Lidových novinách nebo na webech a facebookových stránkách Vím co jím, Kalorické Tabulky, U lékaře, Pro sestru, Ženy sro nebo Dr. Max Dia.

Evropský den obezity je organizován iniciativou EASO (The European Association for the Study of Obesity), jež usiluje o to, aby nadváha a obezita začaly být vnímané jako celospolečenský problém, který narostl do epidemických rozměrů a nejedná se pouze o „kosmetický“ problém několika stovek jedinců. Upozorňuje na skutečnost, že obezita je chronické onemocnění, jehož výskyt v mnohých zemích přesáhl již přes 50 %.  


Nabídka kurzů hubnutí a individuálního poradenství

... aneb Máme dveře otevřené po celý rok!

Naši lektoři, kteří jsou vyškolení v kognitivně-behaviorálním přístupu k terapii obezity, tu však pro vás nejsou pouze jeden týden v roce. Jejich nabídku kurzů a individuálního poradenství můžete využívat po celý rok.

Vyberte si lektora ve svém regionu a začněte hubnout zdravě a s námi.