Bc. Tereza Beníčková

Některá témata jsou ve společnosti tabu. A podle posledních výzkumů mezi ně patří i stigmatizace lidí s nadváhou a obezitou, která zahrnuje diskriminaci, předsudečné postoje, ale i šikanu.

Takzvané „weight stigma“ je velkým tématem ve Spojených státech, kde z některých výzkumů vyplývají šokující zjištění o rozšířenosti tohoto fenoménu. Ukazuje se například, že diskriminace na základě vyšší tělesné hmotnosti je druhou nejčastější zažívanou formou diskriminace u žen a třetí u mužů!

Lidé s nadváhou, a ještě více lidé s obezitou, zažívají kvůli své hmotnosti ústrky či šikanu nejenom z nejbližšího okolí či ze strany lékařů, ale jejich „nestandardní" tělesné proporce mohou negativně ovlivňovat i jejich kariérní růst, a to nezávisle na tom, jaké jsou jejich skutečné pracovní kompetence. Šokující, že?

„Vypadáš hrozně, měl/a bys se sebou něco dělat!“ Neuvěřitelných 89 % lidí s nadváhou či obezitou někdy zažilo ústrky a zlé narážky na svou postavu od svého partnera.

Nesuď knihu podle obalu! Nicméně…

Vypadá to, že předsudečné negativní postoje proti lidem s nadváhou a obezitou jsou hluboce zakořeněné ve společenském mínění především bohatších západních zemí. Proč tomu tak je?

Společnost, ve které žijeme, je poměrně individualistická, od čehož se odvíjí přesvědčení, že každý je za svůj osud (štěstí, kariéru, zdraví a v neposlední řadě i postavu) zodpovědný sám.

A pak tu máme fakt, že pod obecně přijímaným ideálem ženské krásy si většina populace představí dokonale štíhlou a krásnou mladou ženy s rysy modelky, přesně takovou, jaká na nás kouká z každé obálky časopisu, ze všech billboardů či ze sociálních sítí. Jenomže tento „ideál“ jde ještě dál…

Zvykli jsme si, že je krása a štíhlost spojovaná s úspěchem, štěstím a obecně kladnými vlastnostmi. Oproti tomu nadváha se (velmi často nevědomě) spojuje s leností, nekompetencí či nízkou sebekontrolou. A to i přesto, že tělesná hmotnost nemá s osobnostními kvalitami člověka nic společného. A naopak může být taková mírná nadváha v některých případech projevem pevnějšího (psychického i fyzického) zdraví než hraniční hubenost.

Věděli jste, že posledních výzkumů vyplývá, že mírná nadváha spojená s aktivním životním stylem může být (především ve starším věku) pro člověka ze zdravotního hlediska výhodnější, nežli váha nižší spojená s nezdravým a neaktivním životem?  

Stigma (nejenom) ze strany lékařů může mít fatální dopady

Ukazuje se, že předsudečné negativní postoje a ústrky vůči lidem s vyšší tělesnou hmotností jsou obrovským problémem nejenom v blízkých vztazích, či na pracovišti, ale i v lékařské péči. Za poslední desetiletí shromáždili výzkumníci bohatou evidenci o tom, jak hrozné dopady může mít necitlivý přístup lékařů k obézním pacientům.

Necitlivé komentáře, hrubé zacházení či „strašení“ pacientů, kteří mají problémy s váhou, namísto toho, aby daného člověka namotivovali ke změně, jeho motivaci ve většině případech výrazně snižují. A to není všechno! Ukazuje se, že pacienti, kteří jsou takovému zacházení vystavováni, se následně ve velké míře vyhýbají lékařské péči, což může mít fatální následky.

Stejně je tomu tak v běžném životě. Platí, že pokud chceme člověku s obezitou pomoci ke změně životního stylu, rozhodně bychom k tomu neměli používat „dobře míněné“ narážky ani výstrahy. Efektivní podpora při hubnutí je naopak založená na pochopení, přijetí a ocenění.

Setkali jste se i vy sami někdy v životě s diskriminací či necitlivým zacházením kvůli své postavě? Nebo si myslíte, že to v České republice není žádné téma? Hlasujte v naší facebookové anketě!

Síla skupiny

Ačkoliv se nahlas začíná mluvit o tom, v jak velké míře jsou lidé s nadváhou a obezitou ve společnosti stigmatizovanou skupinou, je překvapivé, jak jde (oproti jiným) o skupinu „nepospolitou“. A to do té míry, že se často i lidé s vyšší hmotností koukají na ostatní obézní skrz prsty.

Jak už bylo zmíněno, nastavení společnosti je takové, že vyšší váha je dočasná záležitost, a že zhubnout je dosažitelnou a samozřejmou možností. Oproti tomu cítit se komfortně ve svém těle je nebezpečné oslavování obezity. Je pak samozřejmě těžké vystoupit a prohlásit se za „obézního", přidat se k nějaké širší skupině, když společnost tvrdí, že je to stav, který by neměl existovat.

I z toho důvodu vznikly před lety skupinové kurzy zdravého hubnutí STOBu, ve kterých mohou být lidé bojující s nadváhou či obezitou součástí skupiny, která řeší stejné problémy jako oni sami. Z našich zkušeností vyplývá, že přijetí, vzájemné obohacování o zkušenosti a nápady a sdílení malých i velkých úspěchů s přáteli z kurzu je při cestě za zdravějším životním stylem tím vůbec nejsilnějším nástrojem změny.

Přidejte se k nám a zažijte sílu skupiny „na vlastní kůži".