Nikoho by nenapadlo koupit si oblečení, které by mu nepadlo, ale s dietami je to kupodivu jinak. Diety si hubnoucí vybírají náhodně, bezmyšlenkovitě bez ohledu na individuální zvláštnosti. Při hubnutí si opravdu musí obézní vybrat takový způsob změny životního stylu, který je nejen rozumný, ale zároveň mu vyhovuje, protože jen to chování, které je pozitivně posíleno, se udrží.

Neznamená to tedy, že glykemický index (více o GI se můžete dozvědět zde) je pro každého při redukci váhy tím nejdůležitějším činitelem, ale mnoha lidem může při redukci a udržení váhy pomoci. Lidé se v reakci na konzumaci potravin mohou lišit, na tutéž potravinu může být metabolická odpověď u každého člověka odlišná. Potraviny s vysloveně vysokým GI zvýší hladinu cukru v krvi více oproti potravinám s nízkým GI u každého, ale rozsah výkyvů je individuální. 

Zda jste právě vy citliví na výkyvy glykemie, můžete orientačně zjistit z následujícího dotazníku.

Zhodnoťte si, jaké příznaky pociťujete zhruba dvě až čtyři hodiny po jídle bohatém na potraviny s vysokým GI. 

nerozhodnost
zvýšená potivost
ospalost
závratě
hádavost
vnitřní chvění
neschopnost souvisle hovořit
hlasité kručení v břiše
neschopnost usnout
netrpělivost
bušení srdce
pocit nejistoty sama sebou
bolest hlavy
apatie
vlhké ruce
zhoršená výslovnost
třes rukou
neochota řešit problémy
malátnost
podrážděnost
zívání
přeříkávání se
zimomřivost
návaly krve do hlavy 
probuzení ze spánku
vznětlivost
nesoustředěnost
vtíravá potřeba něco pojíst
pocity horka v obličeji
svírání žaludku a útrob
nevolnost od žaludku
váhavost
svírání na hrudi
pocit podlamování nohou

Pokud po konzumaci sladkého resp. potravin s vysokým GI zažíváte více než čtvrtinu uvedených příznaků, lze soudit, že i vy patříte mezi lidi, kde se na problémech s váhou podílí rozhoupaná hladina cukru v krvi. Pravděpodobně hůře snášíte hlad (fyzicky i psychicky). Zaměřte se tedy při sestavování jídelníčku na výběr potravin tak, aby převažovaly potraviny s nižším glykemickým indexem.  


Kdo by měl hlídat glykemický index nejvíce?

Konzumace potravin s nízkým GI je výhodná pro všechny zdravé lidi jako prevence civilizačních chorob. Nejvíce ostražití by měli být obézní, diabetici a lidé, u nichž se vyskytují srdečně cévní choroby v rodinách. Jde totiž o to, že chronicky zvýšená hladina inzulinu v krvi (hyperinzulinémie) je samostatným rizikovým faktorem pro vznik kardiovaskulárních nemocí.