PhDr. Iva Málková, Mgr. Tereza Beníčková

„Pokud žijete 24 hodin denně ve schránce, kterou nenávidíte, nemůžete prožít spokojený život.“

Nespokojenost s vlastním tělem je mezi lidmi, kteří se snaží redukovat hmotnost, skutečně velmi častá. Jeden by řekl, že je to logické. Ale skutečně je? 

Zn. ideál aneb Tlak společnosti na vzhled

Smutným faktem je, že společenské smýšlení a trendy, které nás obklopují, obecně upřednostňují štíhlost, krásu a mládí. Oproti tomu zdánlivé nedostatky a (naprosto normální) nedokonalosti jsou spíše upozaďovány a překrývány.  

Dennodenně je na nás prostřednictvím televize, tisku, reklam a sociálních sítích vytvářen tlak na to být štíhlý (či v případě mužů svalnatý a silný), krásný, vždy upravený a spokojený. Ukazuje se, že tomuto tlaku na dokonalý vzhled jsou ve větší míře podrobeny ženy. 

Jsou zde samozřejmě i proudy a jednotlivci, kteří se snaží tento trend zvrátit, ukázat, že nedostatky jsou normální a zdravá ženská postava se rozhodně nemusí vejít do škatulky 90-60-90. Cesta ke zdravému pohledu na lidské tělo a svobodě vypadat tak, jak je mi vlastní, bude ale ještě dlouhá. 

Pod tlakem, který na nás společnost nepochybně vytváří, je pak mnohem snadnější vytvořit si negativní uvažování o vlastním těle. To následně vede k tomu, že držíme nesmyslně striktní a neudržitelné diety poškozující tělo i duši, nebo se naopak, plni pocitů selhání a nedostatečnosti, uchylujeme k emočnímu přejídání. 

Odmítnutí těchto falešných ideálů, zdravá sebedůvěra a pozitivní vztah k sobě a svému tělu je tedy důležitým krokem k radostnému hubnutí, psychické pohodě a k dlouhodobě udržitelnému životnímu stylu. 


Optimální vs. ideální hmotnost

Problémem často není to, jak naše tělo vypadá, ale jak se v něm cítíme. Samozřejmě platí, že zbytečné kilogramy navíc našemu zdraví a celkové spokojenosti škodí. V praxi se však často setkáváme s lidmi, u kterých není největším problémem váha (která se pohybuje třeba jen v pásmu mírné nadváhy), ale spíše její přijetí a smíření se s tvarem svého těla. Tito lidé se pomocí diet často ženou za váhou a postavou, která pro ně není přirozená, a zbytečně se tak trápí. 

Cílem by pak nemělo být dotáhnout to až na ideální váhu, ale změnit postoj ke svému tělu. I takový člověk samozřejmě může něco zhubnout a měl by dodržovat zásady zdravého stravování a pohybu, větším úkolem však je „vyhmátnout“ hmotnost, která mu sedí jak zdravotně, tak psychicky. A byť tato váha nemusí být podle jeho původních ideálních představ, měl by se naučit ji přijmout a snažit se ji dlouhodobě udržet.Jen tak může prožít spokojený život bez neustálého „dietování“ a honbou za vnějším ideálem, protože cena za další snižování hmotnosti by už byla příliš vysoká (velmi nízký energetický příjem, podřízení veškerých svých aktivit hubnutí, psychická nepohoda).

Každý z nás by si měl uvědomit, že hodnotu jeho osobnosti nevyjadřuje ručička na váze a že zhubnutí nám nezaručí to, že získáme ke svému tělu kladný vztah. 


Trénování pozitivnějšího postoje a respektu k vlastnímu tělu 

Získávání pozitivního postoje ke svému tělu musíte trénovat zrovna tak, jako se učíte cizímu jazyku nebo hrát tenis. Bez aktivních a vědomých změn v oblasti chování, myšlenek a emocí to ale nepůjde.

Co můžete (ne)dělat, abyste se ve svém těle cítili lépe? 

  • Přestaňte se denně vážit, úplně to stačí jedenkrát za týden.
  • Nespoléhejte se na diety. Pokud se chcete cítit dobře, určitě toho nedosáhnete trápením se striktním jídelníčkem.
  • Zahrňte tělesnou aktivitu do svého života pro zábavu, ne jako trest. Často se cítíte špatně nikoli kvůli kilům navíc, ale kvůli absolutní netrénovanosti. Při sportování dávejte přednost činnostem probouzejícím ve vašem těle radost – procházkám, výletům s milou osobou, koupání apod. Netlačte na výkon, buďte k sobě při pohybové aktivitě laskaví a probuďte v sobě vděčnost ke svému tělu, které vám pohyb umožňuje.
  • Pečujte o své tělo, dopřávejte mu pečující koupele, masáže, voňavé krémy, saunování. Když se mu budete věnovat, budete citlivější k jeho potřebám. Tyto aktivity zároveň zvyšují vaši celkovou psychickou pohodu. 
  • Těžko můžete změnit tlak okolí a společnosti na dokonalý vzhled, můžete k sobě však takové vlivy pouštět co nejméně. Pokud v časopisech, v televizi či na sociálních sítích sledujete známé/celebrity/fitness trenéry s dokonalým vzhledem a pokaždé se přitom cítíte nemožně, omezte tyto spouštěče na minimum. Zaměřte svou pozornost na osoby (ať už reálné nebo celebrity), které ve vás tyto negativní pocity nevzbuzují. 
  • Nekupujte si stále dokola oblečení, které je vám menší v naději, že do něj zhubnete. Pravděpodobně se z něj stane jen ve skříni visící výčitka. Kupte si a noste oblečení, ve kterém se cítíte pěkně a pohodlně.
  • Mluvte k sobě láskyplně. Kdyby o vás někdo říkal, že jste nechutně tlustý/á, máte obří špekaté břicho a stehna se vám třesou jako sulc, byl/a byste ukřivděný/á, a přitom sami sebe takto urážíte každou chvilku. Pokud vás napadla nějaká takováto kritická poznámka o sobě, velmi rázně si řekněte STOP! Poté si, i třeba pouze mechanicky, zopakujte svých 5 pozitivních vlastností. 
  • Předem si těchto 5 pozitivních tvrzení o sobě sepište (např. mám hezký úsměv, jsem zábavný/á). 
  • Rozhlédněte se kolem sebe a snažte se pozorovat „tvary a velikosti“ ostatních lidí. Nejste sám/sama, kdo má kilogramy navíc, je v pořádku, že jsme každý nějak stavěný. To ale nic nevypovídá o tom, jací jsme lidé. 
  • Přestaňte sledovat podle vás kritické partie. Naopak se podívejte každý den do zrcadla a najděte na svém těle alespoň kousíček – jakkoli malý –, který máte rádi. 


Hubněte s podporou odborníka a skupiny

Naše dlouholeté zkušenosti a tisíce úspěšných absolventů kurzů zdravého hubnutí říkají jediné – s podporou se zkrátka hubne lépe. Přihlaste se do kurzu a buďte při hubnutí úspěšní. 

Pro absolventy základních kurzů máme vypsané i kurzy pokračovací.

>> Kurzy zdravého hubnutí - aktuálně online <<