Letos v květnu se ve Vídni konal Evropský obezitologický kongres, jehož je STOB každoročně součástí. Letošní rok byl však pro nás výjimečný. Naše celoroční zábavně vzdělávací projekty – loňský Prožij rok zdravě a Výzva 52, byly totiž oceněny pořádající organizací EASO (Evropské asociace pro studium obezity) jako nejlepší programy ovlivňující veřejnost. Pro vzácné ocenění si ve Vídni došla zakladatelka STOBu Iva Málková.

A vy se nyní můžete dozvědět, jak kongres probíhal, která témata na něm padala, a kterými směry se ubírá moderní léčba obezity u nás i v zahraničí. To vše očima MUDr. Petry Šrámkové, místopředsedkyně České obezitologické společnosti (ČOS), která se kongresu rovněž zúčastnila.

Postřehy MUDr. Petry Šrámkové z kongresu ve Vídni

Vážení čtenáři,

ráda bych Vás krátce seznámila s postřehy z pravidelného Evropského obezitologického kongresu, letos konaného v majestátním centru tehdejšího mocnářství - ve Vídni.  I přes krásné počasí se účastníci soustředili na 4 dny nabité obezitologií.

Kongres zpestřují mnohá osobní setkání, která jsou také jedním z důvodů, proč se na kongresy jezdí. Skvělá je možnost popovídání si s kolegy, sdílení vlastních zkušeností  (“ jak to dělám já”). Zároveň je zde možnost zeptat se i ostatních odborníků z oboru, mnohdy autorů studií, ze kterých čerpám nápady či dále předávám jejich výsledky. Toto jsou nenahraditelné momenty kongresů. Prostě čas se na chvíli zastavit a přemýšlet o práci - zda bychom mohli něco vylepšit, zda se neinspirovat jinými, lepšími či vyspělejšími zkušenostmi.

Pořadatel kongresu

Pořadatelem kongresu bylo EASO (Evropská asociace pro studium obezity) sdružující 75 národních společností zabývajících se dospělou obezitou, 20 pediatrických národních společností věnující se dětské obezitě, ECO OMTF - Obezity Management Task Force.  Kongresu se zúčastnilo 1500 účastníků, z České republiky nás přijelo 16. EASO v rámci Evropského dne obezity konaného každoročně v květnu, zahájila systém udělování cen za nejlepší iniciativy.

Ocenění

První ocenění organizací EASO se udělilo na slavnostním večeru právě v rámci  25. Evropského obezitologického kongresu.

Česká republika se zúčastnila a vyhrála se svými programy, a to hned v prvních dvou kategoriích!

1) Nejlepší program pro trénink pracovníků ve  zdravotnictví

Cenu získalo Centrum pro diagnostiku a léčbu obezity, nyní v Endokrinologickém ústavu.  Cenu převzal zakladatel tohoto již 25. letého postgraduálního studia doc. MUDr. Vojtěch Hainer.

2) Nejlepší program ovlivňující veřejnost

Cenu získal STOB za své celoroční zábavně vzdělávací projekty Prožij rok zdravě a Výzva 52. Cenu převzala zakladatelka společnosti STOB PhDr. Iva Málková

 

Co mě zaujalo

Řada sdělení se zabývala vlivem obezity na diabetes a kardiovaskulární onemocnění (KVO), a to zejména pohledem intervence v oblasti snížení váhy, která má pro léčbu nemoci obrovský význam.

Shrnutí dlouhodobé efektivity různých postupů

Konzervativní léčba bez použití farmakoterapie vede k průměrnému úbytku -5 % váhy. S pomocí farmakoterapie se dostaneme mezi 5-10% úbytek hmotnosti.

Větší váhové úbytky lze očekávat pouze s pomocí bariatrické - metabolické chirurgie. Zejména vliv na vylepšení diabetu je nesporný, prokázaný desítkami souborných studií, které hodnotí již sta tisíce pacientů po celém světě. Právem je pak metabolická chirurgie  začleněněna do řady posledních mezinárodních i českých doporučeních k léčbě diabetu. Zkoumají se genetické determinaty efektu bariatrické chirurgie i jejího vlivu na léčbu diabetu. Kromě efektu na diabetes se přednášky zabývaly i pozitivním vlivem metabolické chirurgie na snížení výskytu KVO. Bariatrie snižuje o 40 % mortalitu 5 let po operaci. 

Švédská práce (SOS study) prokázala pokles výskytu maligního melanomu po redukci bariatrickou cestou. Je to další k řadě již prokázaných poklesů výskytu karcinomů.

Zdůrazněno ale bylo, že indikace a vlastní operace má být provedena na pracovištích s multidisciplinárním týmem, které zajistí nejen dobrou přípravu, ale i prakticky celoživotní kontrolu. Zejména s důrazem na výživu, psychologickou podporu, fyzickou aktivitu ale i výkony plastické chirurgie. Je tedy potřeba pacienty po operaci celoživotně edukovat, edukovat, edukovat.

Zmiňuji se o bariatrii, tedy chirurgickém přístupu  na předním místě, neboť oproti předcházejícím kongresům byla zmiňována a diskutována prakticky v každém bloku.

Farmakologická léčba obezity

Řeč byla mimo jiné o léku, který kombinuje naltrexone a bupropion (u nás se prodává pod názvem Mysimba) s dobrou redukcí váhy a zlepšením glykemické kontroly u diabetiků.

Mikrobiota

Z přednášek zabývajících se výzkumem jsem navštívila ty pojednávající o obrovské roli bakterií zažívacího traktu, nejen z pohledu obezity ale i z pohledu chronického zánětu.

Již jsou potvrzeny hypotézy, že změny mikrobioty po bariatrii přetrvávají i 6 let. 50 % změn bakterií v pozitivním i negativním slova smyslu může být ovlivněno stravou. Na bakterie mají vliv žlučové kyseliny, bakterie modifikují energetickou rovnováhu, podílí se na stimulech CNS.

Provádějí se studie na myších, zjišťuje se vliv probiotik, konkrétně bifidobakterií, jejichž vlivem dochází i ke zlepšení glukozové tolerance.

Nejvyšší osídlení mikrobioty je v části tlustého střeva. Všechny naše bakterie mají dohromady jeden milion genů, oproti člověku, který má 23 tisíc genů. Byly prokázány pozitivní účinky střevních bakterií na imunitní systém, střevní motilitu, odstraňování patogenů a vývoj tkáně zažívacího traktu. Pokud dojde k dysbiose, může to vést k zánětům, obezitě i diabetu. Za poruchu, tedy zmíněnou dysbiosu, může mimo jiné západní styl stravování. Zkoumá se mechanismus působení bakterií, přičemž již nyní máme k dispozici tisíce publikací na toto téma. Na podporu těch správných bakterií se doporučuje dieta s dostatkem vlákniny, omega 3 nenasycených mastných kyselin, bifidobakterií (probiotika) nebo třeba i med. Zvýšený podíl vlákniny v dietě vede také k větší redukci váhy, ať již přispěním ke změně bakterií, tak i vlivem na vstřebávání mastných kyselin. Jak je vidět, mechanismy plynoucí z vlivu naší diety jsou komplexní.

Zajímavosti z výzkumu v oblasti dětské obezity

Vyšší BMI a nadváha/obezita v dětství je mimo jiné způsobena expozicí cigaretového kouře u kouřící matky či pasivního kouření.

Zvýšené BMI v 8 letech je jedním z faktorů karcinomu střeva v dospělosti.

Daně na potraviny

Již mnoho zemí praktikuje tzv. daně na potraviny, které nejsou nutričně ideální. Jsou obdobné jako například daň na cigarety. Mexiko má 8% daň na potraviny s vyšší energetickou denzitou než 275 kcal/100g -  což zahrnuje slané snacky, čokolády, slazené sušené ovoce, oříškové máslo, bonbony, některé zmrzliny či smažený street food. Jižní Afrika má daň na velká balení coca coly, více než 4 g cukru na balení. Chille od 2014 zavádí postupně 5% daň na slazené nápoje, potraviny s vyšším obsahem soli, nasycených tuků, zavádí značení potravin na obalech zepředu, zakazuje reklamu cílenou na děti, ale i obecně v televizi a kinech mezi 6 a 22 hodinou.

Udržení snížené váhy

Dalším bodem zájmu bylo udržení snížené váhy. Někteří autoři mají dobré zkušenosti s použitím vysokobílkovinné náhrady - konkrétně Almased. Sama jsem tuto náhradu ochutnala, ale preferuji rozhodně porci kvalitního tvarohu. :-)

Petra Šrámková

místopředsedkyně ČOS - České obezitologické společnosti