Jak to všechno začalo?

Evropský den obezity (EDO) je nezávislá celoevropská iniciativa, jejímž cílem je podpořit společnost k aktivnímu přístupu zvládání problému narůstající nadváhy a obezity a zapojily se do ní lékařské, lékárnické i pacientské komunity. Snaží se apelovat na to, aby obezita a nadváha začaly být vnímány jako akutní celospolečenský zdravotní problém, který v současnosti nabývá epidemických rozměrů, a nikoliv jen jako kosmetická záležitost stovek jedinců.

Úplně poprvé se konal tento den v mnoha evropských zemích v r. 1994, kdy ho pořádala společnost Eurobesitas a přenášel se satelitem, což bylo dost ojedinělé na tehdejší dobu. Zde byl zárodek i Dne zdraví, který pořádá STOB – letos již po dvaadvacáté 20. října 2018.

Po několikaleté pauze se události ujala EASO - Evropská organizace pro studium obezity a koná se letos po deváté. Při této příležitosti se bude 15. 5. konat v Praze tisková konference, kde bude mít své čestné slovo i naše Iva Málková a bude opět hájit psychologický přístup při léčbě obezity.

Obezita v číslech

Obezita je závažným tématem dnešní doby.

Odhaduje se, že v roce 2025 se bude nadváha či obezita týkat až 2,7 miliardy dospělých, z nichž 177 miliónů těžce obézních bude potřebovat léčbu (pozn. na planetě je cca 7,5 miliardy obyvatel).

Na obezitu se již nyní ročně vydávají sumy šplhající se do řádů biliónů dolarů. Data z průzkumu STENMARK z roku 2013 ukazují, že v České republice se nadváha týká 34 % dospělých a obézních je 21 %. Přímé náklady na léčbu nemocných obézních tvoří asi 10 % z celkových zdravotních výdajů, tj. jde o desítky miliard korun ročně.

Obezita a jaká jsou řešení?

V České republice mají lidé s nadváhou a obezitou ve srovnání s mnohými evropskými zeměmi možnost velmi kvalitní terapie.

Lidem s těžším stupněm obezity jsou určena Centra pro diagnostiku a léčbu obezity, pro lidi s nadváhou a obezitou je široká nabídka obezitologických ambulancí a poraden a také naše kurzy a individuální poradenství dle metodiky společnosti STOB.

V úterý 15. 5. 2018 se koná v Lékařském domě v Praze tisková konference k Evropskému dni obezity.

Na tiskové konferenci bude hovořit o možnostech terapie obezity prof. Svačina, MUDr. Šrámková ukáže na nové trendy v terapii obezity, kdy je velmi efektivní chirurgický přístup, a to i u diabetiků 2. typu. S přicházejícími novými technickými možnostmi může pomoci i telemedicina, o které bude hovořit MUDr. Matoulek (např. dálkový přenos lékařských informací od pacienta k doktorovi, chytré telefony, využití internetu apod.). A na závěr nebude chybět ani sdělení Ivy Málkové o psychologickém přístupu.

Psychologický přístup k terapii obezity

Psychologové pojímají obezitu šířeji než  je obvyklá definice zmnožení tukové tkáně. Jde často o poruchu v myšlení a emocích, které vedou k nevhodnému chování. Problematika hubnutí a nabírání pak odčerpává hubnoucím většinu životní energie. Terapii obézních nelze zredukovat na předpis pravidel chování, aniž bychom vzali v potaz dopad na kvalitu jejich života. Změna může být trvalá, pokud je spojena s pozitivními emocemi a ne s utrpením.  Jako jeden z nejefektivnějších směrů pro dosažení trvalých změn v chování, emocích a myšlení se ukazuje kognitivně-behaviorální terapie (KBT) a přístupy mindfulness (všímavosti). Tento přístup se může realizovat nejen ve skupinových kurzech zdravého hubnutí, při individuální terapii, ale i přes internet, např. kurz Hubnutí na míru se STOBem.

Internet jako pomocník při redukci i pro udržení změny v životních návycích

Studie již prokazují, že internet může být skvělým pomocníkem, jež při malých nákladech pomáhá zvyšovat nutriční gramotnost veřejnosti a díky pravidelnému kontaktu s uživateli může efektivně přispívat k dlouhodobému udržení změny.

STOB jde s dobou a po založení komunitního webu STOBklub jsme začali realizovat i edukační a interaktivní online projekty. V roce 2017 to byl projekt Prožij rok zdravě a v letošním roce pracujeme na projektu Výzva 52.

Dovolte nám se tak trochu pochlubit a poděkovat všem, kdo se na realizaci projektu podílejí, a i Vám, jež náš projekt podporujete a aktivně se zapojujete.

Naše celoroční projekty (Prožij rok zdravě a Výzva 52) byly oceněny jako nejlepší v evropské soutěži v kategorii Nejlepší edukační program pro veřejnost, z čehož máme obrovskou radost.

Iva Málková pojede společně s Lenkou Vymlátilovou 25. 5. do Vídně, kde na konferenci ECO 2018 (European Congress of Obesity) Iva přebere ocenění za tento projekt.

Do konce projektu zbývá ještě více než 6 měsíců, tedy se můžete těšit na dalších 30 nových výzev! Pokud o našem projektu čtete právě poprvé, sledujte jej, zapojte se a doporučujte ho ve svém okolí.