Již čtvrtý ročník konference s příznačným názvem Dialogem ke zdraví, která se uskuteční 5. 11. 2017 v pražském IKEMu, opět přichází s tématy na hraně, o nichž budou zapáleně diskutovat naši hosté z různých oblastí dotýkajících se výživy a zdraví.

Hubnoucí džungle

Roztříštěnost názorů na výživu a hubnutí všude kolem nás je někdy až neuvěřitelná. Mezi lidmi se šíří množství informací o různých druzích diet a stravovacích systémech. Jde většinou o velmi specifické dietní režimy založené na různých principech, které však většinou nemají žádný vědecký podklad. Může se jednat například o bezlepkovou dietu pro zdravé jedince, syrovou stravu, paleodietu a jiné, kdy jedno doporučení často vylučuje druhé. Pokud je jejich výsledkem skutečně úbytek váhy, pak je ho dosaženo především omezením energetického příjmu, který je „skryt“ v pozadí daného stravovacího režimu. Proč podléháme znovu a znovu nejrůznějším dietním trendům?

Emoce - příčina jojo efektu

V úvodu konference zmíní PhDr. Iva Málková, že kromě prohlubování znalostí o výživě je též třeba zvyšovat emoční inteligenci. A to především u lidí, kteří mají problémy s kily navíc. Pro zvládání zdravého a vyváženého stravování je třeba se naučit strategie, jak ovlivnit výběr potravin a pokrmů prostřednictvím práce s emocemi. Právě emoce totiž mohou často za to, že podléháme oněm nesmyslným dietním režimům, a to často jen proto, že šiřitel tohoto způsobu hubnutí útočí svým osobním příběhem na naše emoce a my chcete také snadno a natrvalo zhubnout jako on. Emoce jsou však po nějaké době radikální změny v jídelníčku neuspokojené a vedou často k impulsivnímu přejídání, které následují pocity viny, nové diety, a tak to jde stále dokola. S každou další radikální dietou, kterou necháváme za sebou, přichází nová kila navíc, protože jojo efekt je nemilosrdný. A tak se začarovaný kruh uzavírá.

Jídlo se týká nás všech

Konference Dialogem ke zdraví se letos uskuteční již počtvrté. Tato každoroční událost je určena nejen odborníkům, ale všem, kteří se zajímají o výživu a zdravý životní styl. Cílem konference je možnost seznámit se s názory různých alternativních výživových směrů, přístupy odborníků, kteří se této sféře věnují, a vyslechnout si ve vzájemné seriózní diskuzi argumenty pro a proti. Prostor získají i názory a zkušenosti diváků. Letošní ročník přichází s populárními tématy jako je půst, ketogenní diety, průmyslově zpracované potraviny a doplňky stravy zejména na hubnutí.

Půst a hladovky

V rámci tématu hladovky a půsty se MUDr. Maňasková zamyslí nad tím, jak se podepisují důsledky hladovění na zdravotním stavu člověka. Jako největší nežádoucí efekt od určité fáze hladovění spatřuje ztrátu svaloviny, pojivových tkání a prohlubování deficitů nejrůznějších živin nezbytných pro správné fungování lidského těla. O možných pozitivech půstu bude mluvit Mgr. Jelínek. „Já jako psycholog musím říci, že vidím období nepřijímání potravy často ve spojení s psychickým stresem či duševním dyskomfortem jako velké riziko následného přejídání se a nárůstu obezity. Je to takové prohloubení toho, co hubnoucí dobře znají – střídání diet a po porušení diety přejídání, což vede k tomu, že prohubnou život.

Ketogenní diety

Na poli výživy, diet, a zejména redukce hmotnosti se často bouřlivě a vášnivě diskutuje o složení hlavních pokrmů a rozložení základních živin, v užším kontextu potom o omezování, případně o  úplném vyřazení sacharidů ze stravy.

Do popředí zájmu se dostávají diety omezující v různé míře sacharidy, přičemž nejradikálnější v tomto směru jsou tzv. ketogenní diety. Na konferenci bude Mgr. Bc. Martina Daňková  hovořit o možných pro a proti zejména v komerčně šířených ketogenních diet a také o skutečnosti, že sacharidy jsou často označovány za viníka vzniku obezity, potažmo cukrovky, srdečně-cévním onemocnění a jiných zdravotních komplikací. Druhým řečníkem bude Martina Dvořáková.

Mikrobiom a duše

Po obědě jsem zvolili přednášku  psychiatra MUDr. Radkina Honzáka, CSc., který dovede i o vážných věcech mluvit s velkým nadhledem a humorem jemu vlastním. Zaměří se na téma střevní mikrobiom a jeho vztah k psychice.  Nebude mít protiřečníka, a to z toho důvodu, že na důležitosti střevního mikrobiomu se v dnešní době shodneme všichni.

Mohou pomoci při hubnutí doplňky stravy?

Další téma bude velmi kontroverzní. MUDr. Petr Hlavatý Ph.D. se bude kriticky zabývat nejrozšířenějšími doplňky určenými k redukci hmotnosti, jejich předpokládanými mechanismy účinku a vlivy na zdraví člověka. Své názory na toto téma vyjádří také  MUDr. Ondřej Nývlt.

Průmyslově zpracované potraviny ano či ne?

Pro posluchače a diváky velmi zajímavým tématem budou jistě i průmyslově zpracované potraviny očima Prof. Ing. Jany Dostálové, CSc. a  PharmDr. Margit Slimákové. Máme se těmto potravinám striktně vyhýbat, nebo mají v našich jídelníčcích význam?

Závěrem MUDr. Piťha upozorní na fakt, že se stává, že se spontánní pomoc přírody náhodně dostaví během naší objektivně zcela neúčinné, či dokonce škodlivé léčby či diety, a my můžeme pak mylně předpokládat, že tento neúčinný postup je možné použít u všech postižených. V tomto bodě zřejmě nastává hlavní rozpor mezi léčitelstvím a vědeckou medicínou.

Léčitelství, které zahrnuje i méně informované lékaře, se spokojí s několika úspěšnými případy a usoudí, že někdy až zázračné zlepšení při dané léčbě či dietě platí pro všechny podobné obtíže. Přístup vědecké medicíny je opatrnější a využívá řadu možností, jak vyloučit náhodu a zjistit, že určitý léčebný postup skutečně zabírá. Tento přístup je pracnější, nepřitahuje tolik pozornosti a často přináší zklamání, že nadějná a oblíbená metoda ve skutečnosti nefunguje. Nicméně je tím nejlepším krokem, jak posunout znalosti o našem zdraví dále a využít je k lepší léčbě. 

Přijďte a utvoříte si svůj vlastní názor na témata, která hýbou světem. Přihlašovat se můžete zde.