Na 11. 10. 2018 připadá na Světový den obezity, který je zaštítěný organizacemi WOF (World Obesity Federation) a WHO (World Health Organisation).

Historie Světového dne obezity

Světový den obezity byl poprvé organizován v roce 2015 s cílem zvrátit trend neustále se zvyšujícího počtu obézních jedinců a poskytnout praktická řešení nejen pro samotnou redukci tělesné hmotnosti, ale i pro trvalé udržení si zdravé tělesné hmotnosti. V roce 2016 byl tento den věnován problematice dětské obezity a v loňském roce upozorňoval na nutnost včasného řešení obezity a nečekání na pozdější zdravotní komplikace.

Téma letošního roku

Letošní ročník je věnován problematice diskriminace obézních a motto zní „End Weight Stigma“. Dnešní společnost si potrpí na krásné věci i obaly, a to bohužel i na „obaly“ lidské.

„Před lety jsme sledovali trendy štíhlosti až vychrtlosti a prodeje různých nesmyslných preparátů na hubnutí. Dnešní doba je ještě rafinovanější. Přinesla různé výživové směry omezující pestrost jídelníčků a mimo kult štíhlosti i kult nadměrného cvičení. Žena má být nejen štíhlá, ale měla by mít i viditelný „pekáček buchet“ na břiše. Co na tom, že tento trend sebou nese často i nefyziologicky nízké množství tuku v těle.“ říká zakladatelka společnosti STOB Iva Málková.  

Velký společenský a především marketingový tlak může proto vést až ke vzniku poruch příjmu potravy. Kromě známých poruch jako jsou bulimie, anorexie nebo záchvatovité přejídání, stoupá výskyt nových poruch příjmu potravy jako jsou například ortorexie (nadměrné zaobírání se jídlem) nebo nibbling (uždibování). V poslední době se uvažuje i o zavedení nové diagnostické kategorie „dietování", tedy dodržování diet, jež jsou hlavní náplní života hubnoucího.

Diskriminace obézních

Pakliže na jedné straně obdivujeme dokonalá těla, na straně druhé narůstá opovržení vůči tělům s nadváhou či obezitou. Lidé mající kilogramy navíc svá těla často sami nenávidí a trápí se. K tomuto jsou navíc ostatními často odsuzování a nesmyslně kritizováni pro slabou vůli, lenost, neschopnost ovládat se v jídle a jsou zdrojem různých posměšků a urážek.

Letošní světový den obezity proto „útočí“ především na média, jež velkou měrou přispívají k prohlubování diskriminace obézních. Vyzývána jsou všechna média, aby obezitu zobrazovali spravedlivým a informativním způsobem.

Jak jsou tedy lidé mající obezitu prezentováni v médiích? Špatně padnoucí oblečení, konzumace nevhodného jídla nebo povalování se u TV je prezentováno převážně s fotografiemi jedinců majících obezitu, zatímco pohybová aktivita, konzumace zeleniny nebo prestižní povolání jsou prezentována především ve spojitosti s neobézními jedinci. Jednoduše řečeno, obézní jsou prezentováni jako „ňoumové“,působí směšně nebo odpudivě.

Média však nejsou jediným problémem.

Existují důkazy o závažné diskriminaci v zaměstnání. S diskriminací se obézní setkávají již u přijímacích pohovorů, dále v pracovních kolektivech, váha se odráží i na výši platu nebo na vyšší míře propouštění. Fakt, že jsou obézní děti škádleny a šikanovány v dětských kolektivech nikdo nezpochybňuje a mnohé o tom jistě vědí rodiče těchto dětí.

Zlepšit by se měla rovněž komunikace a jednání (nejen) s obézními pacienty ze strany zdravotníků a lékařů. Přístup odborníků má být vstřícný, bez předsudků a odsuzování. V opačném případě se totiž jedinci vyhýbají lékařským prohlídkám a jejich zdravotní problémy nejsou řešeny včas a v raných stádiích obtížích.

Počet obézních jedinců roste a často není na vině "lenost a žravost". Lidskou činností se mění životní prostředí i složení potravin a vzniká tzv. obezogenní prostředí, ve kterém počet obézních jedinců narůstá. Světový den obezity proto vyzývá i vládní organizace a odpovědné organizace, aby podporovali cenovou dostupnost a přístup ke kvalitním potravinám a vybízí také k zodpovědnému chování, péči o životní prostředí a nepodporování dalšího rozvoje obezogenního prostředí.

Obezita je i onemocněním duše a pokud jedinci mající obezitu trpí i nechtěnou sociální izolací, jsou centrem posměšků a urážek, jistě jim tato situace nepomůže jejich problémy efektivně řešit.

Zakladatelka STOBu Iva Málková při své práci upozorňuje i na problematiku diskriminace a nabádá odborníky i spolupracující kolegy na nutnost empatie.  „V jedněch dětských lázních na léčbu obezity jsme se například setkali s tím, že děti svolávaly k obědu pokřikem „obezity na oběd“. To je samozřejmě velmi ponižující a je velmi poškozující takto děti nálepkovat.“

Proto my, jako společnost STOB, již dlouhé roky pomáháme lidem hubnout v přátelském kolektivu, bez předepisování striktních diet i bez předepisování správných mír a indexů se stěžejním cílem zvýšit kvalitu života hubnoucího. Jako jedna z mála společností se zaměřujeme i na podporu v obdobích udržování si hmotnostních úbytků.

Aktivity STOBu (nejen) ke Světovému dni obezity 

Jak již bylo zmíněno, ve společnosti STOB a pacientské organizaci STOBklub již více než 25 let vyvíjíme mnoho aktivit přispívajících k prevenci a léčbě nadváhy a obezity.

Naše programy ale nejsou zaměřeny pouze na to, co lidé jedí a jak se hýbají, ale také se zaměřují na to, jak lidé jedí a proč jedí. Od této filozofie se odvíjí i naše aktivity.

Jednou z těch stěžejních aktivit tohoto roku je projekt Výzva 52, probíhající již od ledna 2018 na komunitním webu STOBklub, jež byl dokonce oceněn Evropskou asociací EASO (European Association for the Study of Obesity) jako nejlepší edukační projekt pro laickou veřejnost. Výzva 52 přináší svým účastníkům pravidelně zábavnou a zajímavou formou klíčová témata zdravého životního stylu, která se ovšem netočí pouze kolem zdravého stravování, ale rovněž kolem důležitosti pohybu a psychiky při hubnutí. Do projektu se můžete zcela zdarma přihlásit i vy!

Nejenom ku příležitosti Světového dne obezity každoročně pořádáme i oblíbenou akci s názvem Den zdraví se STOBem, na níž má možnost (opět zcela zdarma) přijít každý, kdo se zajímá o své zdraví, chce ochutnat nové zdravé potraviny nebo objevit nějaký nový druh pohybu.

Letos se Den zdraví uskuteční 20. 10. v pražských Modřanech. Více informací o akci najdete na jejích stránkách nebo na facebookové události.