Recenze knihy Váhy života od MUDr. Karla Kubáta

"Není to pro mne lehké přiznat si, že někdo, kdo má stejné cíle jako já, dělá svou práci lépe, než já. A že jsem se – při svém vzdělání lékaře (byť se třemi atestacemi) - často hrubě mýlil. Ale asi bych si to měl přiznat. Proč? Inu - čtu knihu naší přední odbornice na zdravý životní styl, a vidím, že lze přemýšlet lépe, že lze pomáhat mnohem účinněji.

My, lékaři, internisté, diabeto-logové, obezito-logové, kardio-logové a další super-logové  chceme podle svého nejlepšího vědomí a svědomí zlepšit stav našich pacientů. Samozřejmě i těch, kteří trpí obezitou. Nebo - přesněji – pacientů, kteří trpí kombinovanou poruchou. Obezita se velmi často sdružuje s dalšími poruchami: s cukrovkou,  se srdečním onemocněním, s kloubními obtížemi a mnoha dalšími problémy.

Co udělá dobrý lékař? Vyšetří pacienta. Poradí mu. Krátce - v rámci těch několika minut, které má k dispozici na jednoho klienta. Předepíše výborné preparáty. Doporučí užívat tablety k potlačení chuti na jídlo. Doporučí píchat si ještě lepší a účinnější preparáty.

Je správné považovat  své bližní za nemyslící bytosti, které jsou ovládány svými hormony a svými pudy natolik, že zcela ztratí jakýkoli rozum? Za nemyslící bytosti, které dovedou jen ležet před televizní obrazovkou s telefonem v ruce, chlebíčky po ruce a brambůrky v druhé ruce?

Ano – v studiích, kdy byl sledován vliv jednotlivých léků, bylo zjištěno, že díky těmto preparátům velká část sledovaných snížila svojí váhu. Svoji hmotnost. Svůj obvod pasu. Svůj body mass index (BMI). Ale je to opravdu to nejdůležitější, o co by se měl člověk snažit? Nemělo by pro nás být důležitější, zda onen léčený má lepší kvalitu života, lepší fyzickou výkonnost? Místo tuku svaly?

Ano - minimálně 5 % - 10 %  lidí s obezitou zřejmě není schopno zlepšit svůj stav bez operačních zákroků či užívání hrstí tablet. Tito postižení prodělali nějaké těžké onemocnění, například jsou závislí na užívání kortikoidů či jiných léků, které způsobují obezitu. Anebo dokonce mají těžkou vrozenou vadu, genetickou poruchu, která znemožní, aby udrželi přijatelnou hmotnost (váhu). Co však ostatních 90-95 % lidí s obezitou? Musí i oni jen podléhat vlivu okolí k nadměrnému příjmu potravy  a pasivně čekat na pomoc zvnějšku?

Přístup, který přináší kniha paní doktorky Málkové je zcela odlišný: Oslovuje čtenáře jako myslící, plnohodnotnou bytost. Přináší mu srozumitelnou a velmi příjemnou formu informace o tom, jaké jsou příčiny poruch našeho životního stylu. Přináší i návrh řešení. A opět – natolik jasnou a srozumitelnou formou, že je pochopil i autor této recenze. Tedy, myslím, že jsem pochopil, a snad doufám právem, vzhledem k tomu, co se dělo po seznámení s doporučeními paní doktorky Málkové. Jaký byl výsledek? Lepší spánek? Návrat přiměřeného BMI? Snížení množství tuku na břiše? Zlepšení svalové hmoty? Zlepšení psychického stavu? Zlepšení celkového pocitu zdraví? Vše. Všechno výše uvedené.

Vážení čtenáři! Asi víte, že v současné době  kovidového šílenství bylo poměrně velké množství problémů. A víte, že život zdravotníků nebyl zrovna nejjednodušší. To, že se přes všechny problémy podařilo zlepšit jak psychický tak i fyzický stav (autora této recenze) je možná pouhá náhoda. Ale je možné, že to bylo i díky informacím, které jsou obsaženy v knížce, kterou právě otevíráte. Přeji Vám příjemné čtení a autorce děkuji za to, že ji napsala."

Karel Kubát  

 

Nejbližší plánované akce


Přihlaste se do kurzu zdravého hubnutí v Praze a zhubněte zdravě a natrvalo s podporou odborníka.


Jediný letní online kurz! Hubněte s podporou odborníka, ve skupině a online odkudkoliv! Za pomoci osvědčené metodiky.