O operační léčbu obezity se zajímá řada dospělých, kteří mají dlouhodobé problémy s obezitou. Mnohdy si ale nejsou jisti, zda je pro ně bariatrická operace vhodná a kdo o tomto způsobu léčby obezity rozhoduje. Základní podmínky proto shrnujeme přehledně v 5 bodech.

 1. BMI

  Právě tento ukazatel, index tělesné hmotnosti, patří k základním faktorům, které se při úvahách o bariatrické operaci hodnotí. Obecně platí, že operace se provádějí u nejtěžších forem obezity, tedy při BMI vyšším než 35. To odpovídá obezitě 2. a 3. stupně. Pokud ale patříte do 1. stupně obezity (BMI 30–35) a zároveň trpíte cukrovkou, operace připadá v úvahu i u vás. Výpočet BMI zvládnete sami podle vzorce BMI = tělesná hmotnost (kg) / výška (m)2 nebo můžete využít kalkulátor BMI na stránkách www.mojelecbaobezity.cz
 2. Pokusy o zhubnutí 

  Každý zájemce o bariatrickou operaci by za sebou měl mít konzervativní léčbu obezity. Jednoduše řečeno byste se měli nejdřív sami pokusit zhubnout pomocí úpravy jídelníčku, změny životního stylu a pravidelného pohybu. Pokud tento postup z nějakého důvodu nefungoval, nebo jste se potýkali s jo-jo efektem a po zhubnutí jste shozená kila nabrali zpět, je možné zvažovat léčbu obezity pomocí operace.
 3. Odborné centrum pro chirurgickou léčbu obezity 

  Právě takové pracoviště byste měli vyhledat, pokud chcete řešit obezitu operací. Zde se setkáte s odbornými lékaři, kteří posoudí, zda jste vhodný adept na bariatrickou operaci, vysvětlí vám princip této léčby a sestaví plán předoperačních vyšetření. Počítejte s tím, že projdete kolečkem vyšetření u chirurga, obezitologa, anesteziologa, psychologa, výživového specialisty a v případě potřeby také u diabetologa, kardiologa nebo dalších specialistů v závislosti na vašem zdravotním stavu. Pokud si nejste jisti, jaké centrum pro chirurgickou léčbu obezity kontaktovat, můžete se nejdříve poradit se svým praktickým lékařem.
 4. Motivace a odhodlání 

  Bez pevného rozhodnutí změnit od základů svůj životní styl, zejména co se týče jídelníčku a pohybu, nemusí být ani bariatrická operace vhodným řešením. Zákrok představuje příležitost, jak „začít znovu a lépe“, ovšem bez vlastní snahy a pevné vůle se neobejdete. Budete se muset hlavně naučit jinak stravovat. V rámci předoperační přípravy se dozvíte, jaké změny v jídelníčku budou potřeba, co přesně byste měli dělat jinak, na jaké potraviny se zaměřit a co naopak z jídelníčku vyřadit.
 5. Finální volba operace

  Pokud splníte všechny podmínky pro bariatrickou operaci a lékař potvrdí, že váš organismus zákrok zvládne, dojde na výběr konkrétního typu operace (například zúžení žaludku, žaludeční bypass aj.). Princip dané operace vám chirurg vysvětlí a dozvíte se také informace, jak přesně operace probíhá, jak dlouho budete muset zůstat v nemocnici a co všechno vás čeká v prvních dnech i týdnech po zákroku. Bariatrickou operaci si neplatíte, protože ji hradí zdravotní pojišťovny.