Stres a relaxace jsou jako odvrácené strany jedné mince. Oba stavy mají své dané zákonitosti a tak i vliv na naše fyzické i duševní zdraví. Stres známe všichni, ale relaxovat každý neumí.

 Jak může pomoci relaxace?

O relaxaci lze říct, že je jedním ze způsobů, jak být v bližším kontaktu se svou myslí a potažmo i tělem. Tímto kontaktem můžeme dosáhnout uklidnění, lepší uvědomění si vlastních pocitů i myšlenek.

Při relaxaci se učíme uvolnit tělo a usměrňovat tok našich myšlenek, tak abychom si vytvořili prostor, ve kterém jsme ryze u sebe. Tak můžeme např. soustřeďovat své myšlenky i emoce na vizualizaci našeho cíle.

Co je to vizualizace cíle?

Jedná se o myšlenkové a emoční podporování toho, oč usilujeme. Představováním si našeho cíle se udržujeme motivovaní a připravení k případnému „boji“.

Aby byl člověk schopen odolávat, musí si vizualizovat (představovat) cíl, který je reálný a v souladu s jeho potřebami, hodnotami a přesvědčením. Jedině tak má naše usilování šanci na úspěch a vizualizace plní funkci sebepodpory. Pozitivní vizualizaci je třeba v relaxovaném stavu často opakovat a rozvíjet, podobně jako když se učíme nové dovednosti. V relaxovaném stavu jsme sami k sobě vnímavější a snadněji můžeme ovlivňovat své podvědomí a tak rozvíjet sebedůvěru.

Proč je důležitá vizualizace cíle?

Účelem vizualizací je vtisknout do našeho podvědomí představu našeho úspěchu. Když si ho budeme představovat, dostaví se i pocity radosti, hrdosti apod., což působí blahodárně na naší motivaci a spokojenost. Zvyšujeme si tak odhodlání a energii.

Myšlenky prokazatelně vytvářejí nebo ovlivňují fyziologické odezvy (známo u jogínů, kdy jsou schopni řídit vůlí tep, teplotu těla…). Budu-li si představovat, že za dveřmi v noci někdo stojí, protože se mi zdál špatný sen, zvýší se mi tep, změní se dýchání atd. Tudíž naše myšlenky nás ovlivňují pozitivním i negativním způsobem. Při relaxacích se využívá síly myšlenek na naše prožívání a následné jednání v pozitivním slova smyslu.

Relaxační techniky jsou jednou z možností, jak získat a udržet sebepodporu.

Relaxační CD si můžete objednat zde.