Aspartam, který je asi 200x sladší než cukr, se legislativně řadí mezi látky přídatné. Jeho přítomnost v potravinách musí být na obale označena slovně nebo kódem E 951. Používá se k oslazení v několika tisících výrobků, od dietních nápojů, přes jogurty, zmrzliny, sušenky, bonbóny a další sladkosti, přes žvýkačky až po kečup nebo hořčici. 

A právě tohle sladidlo bylo 14. 7. 2023 WHO prohlášeno za potenciální karcinogen. 1

Jaké má nové prohlášení dopady do praxe? Musíte se začít aspartamu striktně vyhýbat? Bude se moct dále používat v potravinách, lécích a doplňcích?    


Řazení karcinogenních látek dle IARC 2,3

Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny (IARC), která působí při WHO, zařazuje chemické látky, fyzikální a biologické faktory a pracovní procesy do čtyř úrovní rizika, přičemž každá úroveň je založena na síle důkazů. 

 • 1 Prokázaný karcinogen pro člověka – např. azbest, polychlorované bifenyly, aromatické aminy, ale také kouření včetně pasivního, pití alkoholických nápojů nebo konzumace zpracovaného masa. 
 • 2A Pravděpodobně karcinogenní pro člověka – například pesticid DDT, olovo a jeho anorganické sloučeniny, také práce na noční směny, konzumace červeného masa, dusitanů a dusičnanů za podmínek, které vedou ke vzniku nitrosaminů, pití horkých nápojů nad 65 °C, produkty hoření vznikající například při opékání nad přímým ohněm nebo akrylamid, který vzniká při smažení či pečení potravin bohatých na sacharidy. 
 • 2B Podezřelý karcinogen pro člověka – aspartam je v této skupině společně s aloe vera, nakládanou zeleninou, eletromagnetickým polem nebo kyselinou kávovou, která je obsažena nejen v kávě, ale i řadě bylinek a koření.  
 • 3 Látky neklasifikovány z hlediska karcinogenity pro člověka

Aspartam byl zařazený do kategorie 2B, to znamená, že existují pouze omezené důkazy, že aspartam může způsobit u lidí rakovinu.  

Ačkoliv může být znepokojující slyšet a číst novinové titulky o škodlivosti aspartamu, je důležité pochopit, že kategorie 2B fakticky znamená, že existuje jen málo důkazů, které by vedly odborníky k přesvědčení, že by aspartam mohl způsobovat rakovinu. 

Skutečně znepokojovat by vás měly látky a faktory ze skupiny 1 a 2A. To znamená více než aspartamem se zaobírejte například kouřením, konzumací alkoholu nebo uzenin. 


Kolik aspartamu můžete denně přijmout? 

Všechny látky s označením E včetně aspartamu musí být schváleny organizací EFSA. Před jejich schválením jsou všechny podrobeny poměrně složitým a náročným hygienicko-toxikologickým testům. 

Pro každou povolenou látku musí být současně stanovena i její bezpečná dávka (ADI, acceptable daily intake), která se stanovuje v mg/kg tělesné hmotnosti/den. 

Expertní výbor WHO pro potravinářská aditiva (JECFA) ke 14. 7. 2023 znovu potvrdili přijatelný denní limit aspartamu na 40 mg/kg tělesné hmotnosti/den. 

V případě 80 kg člověka je tedy bezpečné množství 3 200 mg aspartamu denně. 


Jak zjistíme obsah aspartamu a dalších sladidel v potravinách? 

Výrobci musejí uvádět složení, ale nikoliv množství přídatných látek na obalu. 

Pomoci nám ale může vyhláška č. 4/2008 4,5, kde je pro každý typ potraviny stanoven seznam povolených aditiv včetně množstevních limitů s ohledem na ADI. 

Jaké jsou maximální limity v případě aspartamu na 1 kg potraviny?  

 • Cukrovinky, dezerty 1000 mg
 • Mražené krémy a zmrzliny 800 mg
 • Nealkoholické nápoje 600 mg
 • Džem, kompoty 1000 mg
 • Ovoce a zelenina ve sladkokyselém nálevu 300 mg
 • Studené omáčky a hořčice 350 mg
 • Žvýkačky 5500 mg

Přes čáru je tedy sníst nebo vypít denně více než

 • 5,3 l nápoje se sladidlem 
 • 415 žvýkaček 
 • 3,2 kg džemu 
 • 3,2 kg sladkostí 

Jak sami vidíte, překročení ADI je téměř nereálné.

Maximální obsah aspartamu v jednotlivých potravinách bude: 

 • V jedné žvýkačce 7,7 mg
 • V 0,5 l nápoje 300 mg
 • Ve 100 g sáčku bonbonů 100 mg
 • V jedné porci džemu (25 g) 25 mg

Jedná se o maximální povolený obsah aspartamu, reálně ho budou většinou potraviny obsahovat o něco méně. Je ale férové upozornit na fakt, že nápoje a potraviny většinou neobsahují pouze jednu aditivní látku, například právě jen aspartam. Konkrétně Coca cola zero obsahuje mimo aspartam i další sladidla, a to cyklamát sodný a acesulfam K. Různé kombinace nejsou testovány a odborníci upozorňují na tzv. koktejlový efekt. Dvě a více látek pohromadě mohou působit na lidský organismus všelijak. Jejich toxický účinek se může eliminovat, ale také sečíst, nebo i několikrát znásobit. 


Jaký je postoj odborníků STOBu? „Čas od času, proč ne?“

Proč občas nezahnat chutě na sladké nebo pocit únavy kolou light? 

Nenabádáme své klienty k pravidelné konzumaci potravin a nápojů se sladidly, doporučujeme pít vodu a dávat přednost základním potravinám. Ale občas a střídmě ve světle dnešních poznatků vaše zdraví trocha sladidla nezničí. 

Nápoje se sladidly mohou být dobrým pomocníkem, když pijete litry slazených limonád denně a je pro vás těžké přejít ze dne na den na čistou vodu.

Co je v takovém případě větší zlo, aspartam nebo hromada cukru, který jak víme, určitě ovlivňuje kvalitu našeho zdraví? 

Vezměme si příklad pití dvou litrů koly denně. Je horší pro člověka s kily navíc 800 mg aspartamu (a dalších dvou sladidel, máme-li být opravdu korektní) nebo neskutečných 224 g cukru? Výsledky takových studií by mě opravdu zajímaly. Netvrdím, že neexistují, ale zatím jsem na ně nenarazila.  

Co je to podstatné? 

 1. Je-li vaše potíž v závislosti na sladké chuti, jediným skutečně efektivním a zdravým řešením je množství cukru nebo sladidla postupně snižovat a od sladké chuti se odnaučovat. Není řešením množství sladkostí a sladkého pití vyměnit za náhražky s aspartamem či jinými sladidly a nekrotit se v množství. 

Postřeh z praxe: Jak poznáte, zda je nebo není množství sladkého ve vašem jídelníčku v pořádku? V praxi se setkáváme s klienty, kteří považují jednu Lindt kuličku za nadbytečný příjem cukru a naopak klienty, kteří denně zkonzumují 300 g cukru v nápojích a potravinách a netuší, že to je potíž. Doporučujeme dopřát si odborný nadhled a nechat si jídelníček zkontrolovat odborníkem nebo pár dní zapisovat jídelníček v nutričním programu Sebekoučink.

 1. Není hříchem dát si občas nějakou potravinu nebo nápoj s „umělým“ sladidlem. 
 2. Platilo, platí a troufám si napsat, že bude platit, že nejlepší na pití je voda a neslazené tekutiny…
 3. … a nejlepší na jídlo přirozené potraviny, vhodně kulinárně zpracované.  

Kdy aspartam opravdu ne! 

Aspartamu se musí vyhýbat lidé s fenylketonurií. Jedná se o vzácnou genetickou poruchu (přítomnou od narození), při které tělo nedokáže rozložit fenylalanin, aminokyselinu, která se nachází v mnoha potravinách i v aspartamu. Všechny potraviny a produkty (například doplňky stravy nebo léky) obsahující aspartam musí nést varování „obsahuje fenylalanin“.

Na závěr shrneme, že každý z nás má vlastní hlavu a zodpovědnost za své chování. Pokud jen slyšíte slovíčko aspartam (nebo jiné sladidlo) a dělá vám to potíže, můžete potraviny s jejich obsahem ze svého jídelníčku jednoduše vyřadit. Na trhu je opravdu dost potravin a máme na výběr.

Z hlediska rizika vzniku rakoviny je podstatnější řešit kouření včetně pasivního, konzumaci alkoholu nebo uzenin.  


Zdroje

https://www.iarc.who.int/news-events/aspartame-hazard-and-risk-assessment-results-released/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mezin%C3%A1rodn%C3%AD_agentura_pro_v%C3%BDzkum_rakoviny

https://monographs.iarc.who.int/agents-classified-by-the-iarc/

Vyhláška č. 4/2008 Sb. použití přídatných látek při výrobě potravin

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 4/2008 Sb. – podmínky použití sladidel v potravinách


Hubněte s podporou odborníka a skupiny

Naše dlouholeté zkušenosti a tisíce úspěšných absolventů kurzů zdravého hubnutí říkají jediné – s podporou se zkrátka hubne lépe. Přihlaste se do kurzu a buďte při hubnutí úspěšní.  

 


>> Kurzy zdravého hubnutí - naživo i online <<