Internetový vzdělávací kurz Hravě žij zdravě otevře v září všem zájemcům o zdravý životní styl svá vrátka. Jedenáctý ročník se obdivovatelům zdravého životního stylu představí v novém.

Za deset let se do kurzu zapojilo přes 65 000 žáků základních škol a asi čtvrtina dětí z pátých tříd kurz dokončila. Kurz o pěti interaktivních lekcích probíhá on-line a je propojený se soutěží pro páté ročníky základních škol o ceny podporující aktivní životní styl. První čtyři lekce, z nichž jedna je od loňského roku nová, se věnují skladbě jídelníčku, stolování, pohybu, pitnému režimu, či plýtvání potravinami nebo třídění odpadu apod., a jsou zakončeny testem
a tzv. Deníčkem. V něm si naučené poznatky z lekcí žáci aktivně procvičují. Pátá lekce je opakovací, shrnuje vše naučené. Letošní ročník bude výjimečný v tom, že části kurzu prošly výraznými změnami vzhledu. Navíc lekce budou kompatibilní s novými moderními technologiemi a kurz tak bude přístupný všem a odevšad.

Do kurzu se může zapojit kdokoliv, ale soutěž je určena pouze pro žáky pátých ročníků. Registrace učitelů a tříd bude zahájena 4. 9. 2017. Podobně jako v předchozích letech budou za svou práci a motivaci páťáků odměněni i učitelé vítězných tříd.

Soutěžní část bude zahájena 18. 9. 2017 na www.soutez.hravezijzdrave.cz
a potrvá do 22. 1. 2018.

Hlavními partnery jsou Potravinářská komora ČR, Česká technologická platforma pro potraviny a společnost Hamé. Odborným garantem je společnost STOB.