Školení lektorů v kognitivně behaviorálním přístupu k terapii obezity


Průměrné hodnocení: 4.5
Hodnotilo: 6 uživatelů
Upřesnění místa:
VFN, Charvátův sál
U Nemocnice 1
Praha 2 120 00
Zobrazit na mapě

Lektor:
Iva Málková

Termín: 07.10.2016 - 09.10.2016

Cena: 4840 Kč

Školení lektorů v kognitivně behaviorálním přístupu k terapii obezity již skončil a nelze jej tedy objednat

Termíny kurzu

DenČasDatum
Pátek10:00 - 18:0007.10.2016

Vážení přátelé, jsme rádi, že jste projevili zájem o naši činnost. Rádi bychom vám ve zkratce připomněli náš přístup k terapii obezity a také proč se vůbec terapií obezty zabývat.

Proč se terapií obezity vůbec zabývat?

Obezitou a nadváhou u nás trpí několik milionů občanů. Ukazuje se, že u většiny z nich je obezita důsledkem špatného životního stylu - špatných stravovacích a pohybových návyků. Právě návyky, chování, myšlení a emoce jsou tím, co má zásadní vliv na to, že lidé přibírají. Dobrá zpráva je ta, že se s tím dá něco dělat a nevhodné návyky postupně nahrazovat vhodnými.

Důležitost psychologického přístupu

Problémy obézních lidí nemohou vyřešit jednorázové diety, hladovky, zázračné tablety či koktejly. Po jejich skončení se obézní většinou vracejí ke svým naučeným špatným návykům z dřívějška a váha se velmi rychle vyšplhá na původní, a často ještě vyšší hodnotu. Na obézní je nutné působit systematicky a postupně je učit správnému životnímu stylu. Nestačí ovlivňovat jen chování (stravovací a pohybové návyky), ale je třeba působit i na nevhodné emoce a postoje, které vedou k nežádoucím návykům. Jen tak je možné dosáhnout trvalých váhových úbytků.


Školení lektorů STOB

Velice cenným pomocníkem při léčbě obezity je behaviorální psychoterapie, při níž se obézní pomocí psychologických metod postupně odnaučují nevhodné návyky a nahrazují je návyky správnými. Úspěšnost tohoto přístupu k terapii obezity potvrzují četné zahraniční studie i naše vlastní zkušenosti. Z tohoto důvodu se snažíme tento rozumný způsob hubnutí rozšířit po celé naší republice.

Metodika STOBu

Pro léčbu obézních metodou behaviorální psychoterapie jsme vypracovali konkrétní metodiku. Postupná změna návyků je rozdělena do 12 lekcí, v každé z nich je probírán určitý dílčí problém. Obézním se poskytuje dostatečný čas, aby jednotlivé problémy zvládli a nové návyky si zafixovali. Více o metodice STOBu naleznete ZDE.

Metodiku je možné aplikovat jak individuálně, tak i skupinově. Skupinový způsob se ukazuje jako účinnější, neboť členové skupiny se navzájem podporují. Praktickou výhodou je i to, že lze do terapie zařadit větší počet obézních. V zahraničí je skupinová terapie velice populární, od 60. let existují kluby specializující se na skupinovou terapii, např. klub Weight Watchers v USA i dalších zemích.

V České republice se skupinovou terapií začal zabývat právě STOB, a to již před více jak 25 lety, kdy probíhaly první Kurzy snižování nadváhy. Tyto kurzy jsou v mírně upravené podobě pořádány dodnes a právě při nich se aplikuje behaviorální psychoterapie v kombinaci s vhodnou pohybovou aktivitou. 

Kdo může být lektorem STOBu?

Náš přístup k terapii obezity, jak už bylo naznačeno, je založen na psychologických metodách. Osvojení daných metod klade určité požadavky na zájemce tak, aby docházelo k jejich správnému používání. Optimální je mít psychologické vzdělání, není však nezbytně nutné, podmínkou je však alespoň středoškolské vzdělání ukončené maturitou.

Mezi lektory našich kurzů se uplatňují mj. lékaři, nutriční terapeuti, pedagogičtí pracovníci, fyzioterapeuti, lékárníci, pracovníci fit center či kosmetických salonů nebo výživoví poradci. Nezbytným předpokladem je schopnost zaujmout lidi a zvládat základní orientaci v problematice výživy. Pokud nemáte dostatečné znalosti v oblasti výživy, je nutné, abyste si je doplnili, a to např. absolvováním školení zaměřeného na výživu, které STOB pořádá v návaznosti na školení KBT - Výživové školení nejen pro lektory STOBu. Na tomto školení získáte základní znalosti týkající se výživy a potravin a mimo jiné si i osvojíte přístup STOBu. Výživové znalosti si můžete doplnit i absolvováním jiných výživových kurzů (nabízených rekvalifikačních kurzů je v současnosti velké množství, velmi se však liší kvalitou poskytovaných informací, rádi vám s výběrem kvalitního kurzu poradíme). STOB pořádá i další školení a semináře v průběhu roku, které jsou již více tematicky zaměřené na konkrétní problematiku. Doporučujeme také prostudovat si doporučenou literaturu - viz pomůcky STOB

NOVINKA, školení získalo akreditaci ČAS (České asociace sester) a je možné  absolvováním tohoto školení získat 12 kreditů do vašich indexů. Uveďte prosím do poznámky k přihlášce, že tyto kredity sbíráte.  


Jak školení probíhá?

Na školení se naučíte, jak pracovat s metodikou STOBu, jaké techniky při práci se skupinou (klienty) používat, jak ke klientům přistupovat a jak jim co nejlépe pomoct. Tato metodika je velice dobře použitelná ve skupinových kurzech zdravého hubnutí, ale lze ji uplatnit i při individuální terapii. Školení probíhá po dobu tří dnů (pátek - neděle).

Po absolvování školení budete mít základní znalosti, jak vést skupinové kurzy či individuální poradenství, ale neznamená to, že se z vás za tři dny stanou hotoví profesionálové a odborníci na vše. I my se musíme stále vzdělávat, a proto je možné konzultovat vzniklé problémy, zjištění a poznatky, se kterými si nevíte rady, s odborníky STOBu. K dalšímu prohlubování znalostí slouží i pravidelná setkávání lektorů STOBu a také semináře, které STOB pořádá během celého roku.

Jak lze vést kurzy?

Společnost STOB pořádá kurzy zdravého hubnutí na komerčním základě. Kromě toho, že možnost finančního výdělku motivuje lektory k pořádání kurzů, tak také, a to především, vycházíme z poznatku, že klienti si více váží toho, za co musí zaplatit, než toho, co dostanou zdarma. Pořádat kurzy je možné na půdě zdravotnictví, sportovních zařízeních nebo školách, tak je možné aplikovat behaviorální psychoterapii i individuálně formou individuálních pravidelných konzultací. 

Jaké jsou možné formy spolupráce?

Pokud se chcete stát šiřiteli metodiky behaviorální psychoterapie ve vašem městě, nabízíme vám vzájemnou spolupráci. Vzhledem k tomu, že bychom nechtěli, aby se této vědecké metody zmocnili laici, kteří by ji mohli a chtěli zneužívat s vidinou snadného zisku, a tím znehodnotit metodiku samotnou i dobré jméno naší společnosti, rozhodli jsme se ji jako celek chránit a předávat ji pouze na smluvním základě, po vyškolení zahrnující obecné základy behaviorální psychoterapie, behaviorální přístup k terapii obezity a praktické rady k vedení kurzů zdravého hubnutí či k individuální terapii.


Společnost STOB Vám může nabídnout 3 formy spolupráce:

1) pro zájemce o využívání metodiky na nekomerčním základě či na komerčním základě formou individuální terapie
2) pro zájemce o organizování skupinových kurzů zdravého hubnutí založených na této metodice na komerčním základě ve vlastní režii (nutný je živnostenský list)
3) pro zájemce o vedení skupinových kurzů zdravého hubnutí založených na této metodice přímo pod hlavičkou společnosti STOB (po individuálním posouzení)

Pro více informací můžete napsat přímo na: malkova@stob.cz.

Další školení lektorů STOBu bude probíhat na jaře roku 2016


PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM ŠKOLENÍ V KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ  PSYCHOTERAPII OBEZITY

Pátek 7. 10. 2016              

Místo konání: Všeobecná fakultní nemocnice, U nemocnice 1, Praha 2, (poblíž Karlova nám.,
                       metro B), III. interní klinika                                                                                                                

10.00 - 10.30,  registrace účastníků

10.30 - 13.00,  PhDr. Iva Málková

                      Dnešní přístup k terapii obezity
                      Obezita z psychologického hlediska

                      Obecné základy kognitivně behaviorální psychoterapie                    

14.15 - 14.30  Výklad ke smlouvám

14.30 - 16.30   Doc. MUDr. V. Hainer, CSc.

                      Obezita z lékařského hlediska

16.30 - 18.00   PhDr. Iva Málková

                      Teoretický  základ  kognitivně behaviorální psychoterapie obezity

Sobota 8. 10. 2016     

Místo konání: Základní škola Rakovského, Praha 4 - Modřany           

9.00 - 13.00    PhDr. Iva Málková
                      Organizační pokyny pro praktické vedení kurzů                      

                      Rozbor metodiky, 12  lekcí kurzu snižování nadváhy - 1. část   
                      - Ukázky pomůcek používaných v kurzech snižování nadváhy
                     

13.00 – 14.00   oběd

14.00 – 17.00   PhDr. Iva Málková
                       Rozbor metodiky, 12  lekcí kurzu snižování nadváhy - 2. část   
                       - Relaxační metody

17.00 - 19.00    Pohybová aktivita -  cvičení uzpůsobené lidem s nadváhou  s teoretickým výkladem a praktickou ukázkou

Neděle 9. 10. 2016    

Místo konání: Základní škola Rakovského, Praha 4 - Modřany       

9.00 - 12.00   PhDr. Iva Málková

                     Rozbor metodiky  - 12  lekcí kurzu snižování nadváhy - dokončení                                                      

12.00 - 12.30  přestávka na oběd

12.30 - 14.00  Problematika dětské obezity


Předpokladem pro účast na školení jsou základní znalosti o výživě (absolventi bakalářského studia výživy, nutriční terapeuti, absolventi škol pro nutriční poradce apod.) a je věnováno především psychologickým aspektům terapie obezity. Zájemcům bez těchto znalostí doporučujeme, aby si je doplnili. 

Upozorňujeme, že školení v kognitivně behaviorální terapii obezity je určeno pro mimopražské zájemce. Zájemce z Prahy prosíme, aby předem kontaktovali: PhDr. Ivu Málkovou na tel. č. +420 608 834 816.

V ceně školení je zahrnut manuál pro lektory kurzů snižování nadváhy a další pomůcky nutné pro aplikaci tohoto způsobu terapie obezity a také občerstvení po většinu doby trvání semináře. Po úspěšném absolvování tohoto školení  obdrží účastníci certifikát o Absolvování metodického školeni STOBu.

Případné dotazy Vám rádi zodpovíme i na malkova@stob.cz

Hodnocení uživatelů

Pro psaní recenzí se musíte přihlásit

lenka C.
Kurz bol skvelý. Veľa užitočných rád, ktoré plánujem využiť v praxi. Praktické cvičenia boli super. Taktiež oceŇujem obsiahle materiály, ktoré sme dostali k dispozícii. Ochutnávka jedál potvrdila, že to, čo sme sa dozvedeli teoreticky sa dá previesť do chutnej praxe. Organizácia bola výborne zabezpečená. Môžem len doporučiť, ak budem mať možnosť zúčastniť sa ešte nejakých kurzov, rada ju využijem. Lenka C.
Viktorie H.
Děkuji za skvělý úvod do KBT, organizace a přístup paní Málkové je velmi profesionální a atmosféra kurzu byla báječná. Školení naplnilo mé představy. Těším se na zprovoznění internetových aplikací. Trochu více jsem čekala od paní cvičitelky a překvapila mě forma cvičení. Aerobik v této podobě nejde příliš s dobou, nicméně pro obézní pacienty se jeví vhodnou formou aerobního pohybu. Mnohokrát děkuji, doporučuji a věřím, že se zúčastním i některých dalších vypsaných kurzů.
preventa
STOB je u nás zřejmě nejkvalitnější brand v oblasti profesionální a komerčně nezatížené psychoterapie obezity. Paní Dr. Málková je osobnost s velkým charismatem i zkušenostmi a je příjemné a osvěžující účastnit se kurzu pod jejím osobním vedením. Kurz proběhl v příjemné atmosféře, a ač byl poněkud přebohatý na informace, po celou dobu byl inspirativní a zajímavý, i díky zjevné dlouholeté zkušenosti organizátorů i hlavních aktérů. Asi bych jen přivítal lépe strukturované podklady (méně volného textu, zato více struktury), více korespondující s obsahem/průběhem přednášek. Možná by pomohlo zaslat základní podklady již před kurzem, aby si je účastník mohl dopředu prolistovat a lépe se orientovat v přívalu informací během kurzu. To by prospělo i při řešení specifických úloh ve skupinách. Společná hodina aerobiku byla milým zpestřením i pro všechny (dva) mužské účastníky:-) Pro mne profesně je v péči o pacienty s obezitou/metabolickým syndromem jednoznačně smysluplné používat v praxi právě psychosomatický přístup k jejich léčbě. Program STOB je skvěle systematizovaný a lety ověřený model, a těším se na jeho aplikaci na naší klinice!
Sandra J.
Se školením jsem byla moc spokojená. Organizace školení skvělá. Paní Málková má lidský a profesionální přístup. Atmosféra po celou dobu byla skvělá, přátelská. Uvítala bych více odbornější teorie co se týká pohybu, jak to v těle funguje v průběhu pohybu, jaký je rozdíl v hubnutí obezních a běžné populace. Metodika KTB byla vysvětlena do podrobna i díky skriptům, které tuto metodiku celou popisují. Líbí se mi filozofie společnosti STOB a určitě bych široké veřejnosti doporučila navštívit různé kurzy od STOBu. Sandra J.
Tereza R.
Náplň školení i jeho organizace velmi dobře zvládnuté. Již na kurzu jsem při stručné zpětné vazbě uváděla výsledný dojem "vím, že nic nevím". Myslím, že metodika KBT a její využití pro terapii obezity byla velmi dobře nastíněna. Avšak pro hlubší proniknutí do problematiky by bylo zajisté třeba mnohem více takovýchto školení. Je mi zřejmé, že není cílem kurzu generovat odborníky na slovo vzaté v tomto psychoterapeutickém přístupu. Rovněž si uvědomuji, jak by vzrostla celkově časová i finanční náročnost, klesl zájem o kurzy, následně by bylo méně terapeutů atp... Velmi se mi líbila skrypta, která jsme dostali. Nyní je již na každém, zda a jak se jimi bude "prokousávat" či nikoliv. Ze své zkušenosti vím, že po jejich prostudování bych z nějakého dalšího worshopu či semináře dokázala více vytěžit. Jinak za sebe mohu tvrdit, že mě kurz obohatil i osobně, mimoprofesně.
Jana M.
Skvělé školení. Moc doporučuji. Jana Mouchová

Nejbližší plánované akce


Jediný letní online kurz! Hubněte s podporou odborníka, ve skupině a online odkudkoliv! Za pomoci osvědčené metodiky.


V tomto kurzu se navíc k teorii a psychologické podpoře přidává i možnost zdravého pohybu v krásných Letenských sadech v Praze.