Autor: PhDr. Iva Málková


Obezita dětí v současnosti

Dětská obezita je velkým oříškem současnosti i budoucnosti. Před 30 lety mělo 10 % dětí kila navíc a z velké části byly v pásmu nadváhy. Dnes je to 25 % dětí, kdy každé čtvrté dítě váží více, než by mělo. Z velké části se ale nejedná pouze o nadváhu, ale o obezitu. Zdravotními problémy může mnoho dětí trpět v časnějším věku než jejich rodiče s kily navíc, kteří mohou mít vysoký tlak, srdečně cévní onemocnění či cukrovku 2. typu apod. Správně postupovat je proto nutné již od narození a nedoufat, že dítě z obezity vyroste.


Možnosti léčby

Péče o dítě s obezitou je zejména v kompetenci pediatra, který však nemůže zůstat jediným odborníkem, který bude řešit dětskou obezitu. Většinou nemá dostatek času, chybí mu psychologické znalosti pro práci s nemotivovanou rodinou apod. Pediatr nejčastěji odešle dítě k endokrinologovi, kde se ve velké většině případů zjistí, že je z pohledu endokrinologa vše v pořádku. Endokrinolog je v obdobné situaci jako pediatr, a protože sám nemá většinou možnosti systematicky s rodinou pracovat, dítě je odesláno na pobyt do dětské léčebny či lázeňského zařízení. Chybí tedy mezičlánek, který by poskytoval rodinám s dětmi s nadváhou či s obezitou ambulantní péči edukačního a podpůrného charakteru. 

Rodinné kurzy zdravého životního stylu STOB mají potenciál být tímto mezičlánkem mezi pediatrem a specializovaným pracovištěm nebo poskytnout následnou péči po absolvování pobytu v léčebně či lázních. Dítě se totiž poté vrací do běžného prostředí, což často vede k jojo efektu. STOB proto spolupracuje s některými lázněmi (např. Léčebné lázně Kynžvart) a nabízí dětem následnou péči ve formě kurzů naživo i online.

Role rodiny 

Terapie dětské obezity je především v rukách rodiny. Je třeba napnout síly a snažit se co nejvíce zapojit do řešení problematiky rodiče, aby podpořili dítě i vlastní změnou životního stylu a šli mu tak příkladem. Bez jejich spolupráce není terapie dětí možná. STOB má vyškolené lektory, ale velkým problémem je nemotivovanost rodin měnit po generace zažitý životní styl, který stále více provokuje k nadměrné spotřebě potravin nevhodného složení, ke snižování aktivního a rutinního pohybu a ke zvyšování sedavé činnosti. 

Prvním krokem terapie dětské obezity je tedy motivovat rodiče ke změně životního stylu.Hlavním problémem je, že rodiče s kily navíc nevidí u sebe ani u dítěte kila navíc jako problém. Dalším problémem je čas, kdy je třeba se pravidelně dostavovat na dané místo v určitou dobu. Problém času a dostupnosti řeší kurzy pořádané online. Velkou roli hraje i fakt, že rodina nemůže, nebo nechce, investovat do zdraví peníze. 

Kurzy zdravého životního stylu pořádané STOBem jsou hrazeny Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra. Poplatek za odbornou péči rodiny je po ukončení terapie, pokud je dítě pojištěncem ZP MV ČR, vrácen.


Co hradí Zdravotní pojišťovna ZP MV ČR dětem s nadváhou či obezitou

Skupinový Kurz zdravého životního stylu v Praze a Brně

Kurz je určen pro děti ve věku od 8 do 13 let za doprovodu matky, otce nebo prarodiče. Kurzy probíhají v 10 lekcích, zpočátku 1x týdně, dále pak 1x za 14 dní, případně s prodlužujícími se intervaly. V setkání naživo pracují lektorky odděleně se skupinou dětí a skupinou rodičů a poté se obě skupiny spojí.  


>> Aktuálně vypsané kurzy najdete zde << 


Skupinový kurz online 

V době, kdy kapacita odborníků zcela nestačí pokrýt potřeby terapie rodiny s dítětem s obezitou, se naskýtá možnost využití terapie online. Kurz je obdobný jako kurzy naživo. Lekce je rozdělena na cca 60 minut pro děti a 30 minut pro rodiče. S rodiči a dětmi pohromadě se tolik nepracuje, protože je obtížnější udržet pozornost rodin online. Například ale testy zdatnosti, podněcování k pohybové aktivitě, rodinné úmluvy apod. se realizují společně. U online kurzů se navíc osvědčilo mít na začátku a v průběhu kurzu dvě individuální online setkání lektora a rodiny. Na online kurzy je možné se přihlásit do konce roku.  


>>Přihlásit se můžete zde<<


Možné jsou také individuální terapie dítěte a jednoho dospělého, na které se lze přihlásit kdykoliv.


Na čem jsou kurzy STOB postavené

Metodika kurzů vychází z dlouholetých zkušeností lektorů STOBu, kdy je cílem odstraňovat základní chyby, které dělá většina rodin, díky čemuž se může postupovat jednotným programem. Kurzy jsou vedeny vyškolenými odborníky STOBuV kurzu se postupuje po malých dílčích krůčcích s cílem vytvářet správné návyky v oblasti výživy, pohybu i psychiky. Klade se důraz na interaktivní zábavnou podobu edukace a na převedení znalostí do praxe.

Specifikem metodiky STOBu je, že se zabývá psychikou dítěte i rodičů. Ve skupině se využívá motivačních rozhovorů pro životní změny včetně nastartování úspěšného procesu redukce tělesné hmotnosti. Primárně se ale klade za cíl dosáhnout konkrétních změn v chování než soustředění se na váhové úbytky. Stravovací návyky jsou často v úzké souvislosti s jinými potřebami, než je hlad. Nadměrná konzumace potravy u lidí s obezitou je tedy často spouštěna jak vnějšími spouštěči („obezitogenní prostředí“, které povzbuzuje ke konzumaci nevhodných potravin v nadměrných dávkách), tak vnitřními (emoční jedení). Díky metodice se děti i rodiče učí, jak zvládat vnější i vnitřní spouštěče k jídlu navíc vhodnějším způsobem než jídlem. 

 

Buďte dítěti laskavou oporou na pokud možno co nejpříjemnější cestě za zdravějším životním stylem.


Pokud jste se rozhodli být dítěti průvodcem na cestě za kvalitnějším životem zatím sami bez odborného vedení, přečtěte si rady ohledně výživy a nutričně vyvážené recepty na www.hravezijzdrave.cz