MUDr. Hana Krejčí, Ph.D.

Vystudovala 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a složila atestace v oborech vnitřní lékařství a diabetologie. Postgraduální studium zaměřila na téma autoimunitních mechanismů v patogenezi diabetu 1. typu. Pracuje v diabetologické ambulanci 3. interní kliniky 1.LFUK a VFN a na Gynekologicko-porodnické klinice, kde se věnuje těhotným s diabetem a dalšími interními komplikacemi. Na Ústavu patologické fyziologie 1.LFUK vyučuje studenty medicíny a nutriční terapie. Je autorkou odborných článků i edukačních materiálů pro pacienty. Věnuje se také vlastnímu vzdělávání, zejména v oblasti výživy.

O čem bude na konferenci hovořit

Nízkosacharidová strava není v léčbě diabetu žádnou novinkou. V předinzulinové éře byla hlavní léčebnou strategií. S objevem inzulinu a perorálních antidiabetik upadla v zapomnění, k čemuž přispěl také důraz na omezení tuků ve stravě prosazovaný v prevenci i léčbě diabetu 2. typu od konce 70. let. V poslední letech se díky novým poznatkům dostává nízkosacharidová strava znovu do popředí zájmu. Spolu s bariatrií, hladovkou a diety VLCD (very low-calorie diet) je tato strava úspěšnou strategií v dosažení remise diabetu 2. typu. Zatímco v zahraničí vychází odborné texty o aplikaci nízkosacharidové stravy v ambulantní i nemocniční péči a postupně se stává součástí doporučených postupů odborných společností, v České republice je dosud (tuto anotaci píšu v březnu 2019) vnímána jako alternativní léčba. V přednášce shrnu výhody a nevýhody nízkosacharidové stravy jako jedné z možností dietní strategie v léčbě diabetu 2. typu. Zmíněna bude také frekvence jídel – kdy méně znamená více.

Nejbližší plánované akce


Tradiční akce netradičně online! Bohatý pohybový program, workshopy a přednášky s odborníky a zajímavé rozhovory nejen o hubnutí. Připojte se k nám. 


Zacvičte si s námi z pohodlí domova v rámci Dne zdraví se STOBem 2020. Vyzkoušet můžete aerobic, hormonální jógu, fit balet nebo salsu!


Mýty ve výživě, novinky na trhu s potravinami nebo všímavé jedení. Přihlaste se na některý z našich online workshopů a přednášek v rámci Dne zdraví se STOBem 2020. Vstupné za symbolických 150 Kč.