Výživa – dotýká se nás všech, ale každý říká něco jiného, co s tím?

Zajímáte se o výživu a zdravý životní styl? Není vám jedno, jaké potraviny kupujete a přemýšlíte o výživových tématech, se kterými se dnes setkáváte na každém kroku? Jste přehlceni všemi možnými názory a nevíte, kterým informacím věřit?

Ať už se o výživu zajímáte pouze z vlastního zájmu nebo jste odborníky a chcete předávat správné informace i svým klientům či pacientům, je konference Dialogem ke zdraví II, to pravé pro vás.

A co se na konferenci bude dít?

Konference je pořádána v návaznosti na její listopadovou předchůdkyni, která se konala k příležitosti Dne zdraví. Pro její úspěšnost jsme se rozhodli opět oslovit odborníky, kteří se angažují na poli výživy, aby v seriózní diskusi představili své názory na aktuální výživová a potravinářská témata.

Aspartam a palmový olej - fenomény dnešního potravinářství

Množství témat vhodných k diskusi je nevyčerpatelné, proto jsme se snažili vybrat několik témat, se kterými jste se v poslední době jistě již několikrát setkali. Aspartam, palmový olej, detoxikace – tato slovní spojení na nás shlíží z plakátů, časopisů, nevyhneme se jim v televizi, na internetu ani na etiketách výrobků. K těmto tématům se vyjadřuje kdekdo a názorů je opravdu spousta, ale kterým sdělením můžeme věřit a co už jsou jen výmysly?

Konference vám nabízí jedinečnou možnost vyslechnout si ke každému z těchto témat názory z úst odborníků, argumenty pro i proti a vy už příště budete vědět, které informace považovat za smysluplné.

Je aspartam opravdu natolik škodlivý nebo jde jen o nafouklou bublinu? Diskutovat na téma aspartam bude odbornice na biochemii a autorka bestselleru Doba jedová prof. RNDr. Anna Strunecká DrSc., která pohlíží na aspartam jako na látku nebezpečnou lidskému organismu a seznámí posluchače s riziky jeho konzumace. Svůj názor na příjem umělých sladidel ve srovnání s klasickým cukrem, podložený novými vědeckými studiemi, vyjádří také obezitolog MUDr. Petr Hlavatý, Ph.D. Téma aspartam a jeho vliv na organismus z pohledu chemie potravin bude na konferenci diskutován také prostřednictvím prof. Ing. Jany Dostálové, CSc., přední české odbornice v oblasti výživy a potravinářství.

Konference vám nabízí příležitost seznámit se s protichůdnými názory na každé z témat a rozhodnout se, ke kterému názoru se přikláníte právě vy.

Podíváme se také na zoubek tolik propíranému palmovému oleji. Jak to s ním vlastně je? Existuje ekologický způsob pěstování a je opravdu tak škodlivý zdraví? Diskutovat na toto téma budou předseda výboru pro zdravotní a sociální politiku Potravinářské komory a České technologické platformy pro potraviny Doc. Ing. Jiří Brát, CSc. a Mgr. Jiří Jakl, předseda spolku Zvonečník s projektem „Potraviny nejsou odpad!“, který se zaměřuje na omezení plýtvání potravinami a na jejich kvalitu. Na které straně je tedy pravda nebo zda je někde uprostřed, máte možnost zjistit právě na konferenci Dialogem ke zdraví II.

Detoxikujete se?

Detoxikace je v dnešní době velice módní záležitostí. Má ve skutečnosti pozitivní vliv na snižování hmotnosti nebo jde jen o výstřelek, kterému je přikládán větší význam, než ve skutečnosti má? Diskusi na toto téma rozvedou farmaceut a nutriční terapeut Mgr. Tomáš Průša, pracující v centru výzkumu toxických látek v prostředí a PharmDr. Richard Pfleger, autor receptur řady doplňků stravy, jež spolupracuje s předními vrcholovými sportovci.

Pro ty z vás, kteří jste v procesu snižování hmotnosti či jste nutričními terapeuty, je připravena zajímavá přednáška zabývající se nutrigenomikou. Do jaké míry genetická výbava ovlivňuje tělesnou hmotnost? Pomůže nám nějak genetické vyšetření při snižování hmotnosti? Jakým směrem se ubírá výzkum dneška ve vztahu ke genetice? To vše v podání MUDr. Ireny Aldhoon Hainerové Ph.D., pediatra a endokrinologa na Klinice dětí a dorostu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady a 3. LF Univerzity Karlovy a MUDr. Václavy Kunové, absolventky 1. LF Univerzity Karlovy, členky Společnosti pro výživu a Obezitologické společnosti.

Pivo - národní bohatství

V odpoledních hodinách je na odlehčení připravená zajímavá přednáška o našem národním bohatství - tedy pivu v podání Ing. Jaromíra Fialy, Ph.D., který pracuje na Výzkumném ústavu pivovarském a sladařském. Dozvíte se technologii výroby zlatého moku, význam kvalitních surovin a seznámíte se s novinkami v moderním pivovarnictví.

To vše bude doplněno kvalitním občerstvením, na kterém si rozhodně pochutnáte, vyzkoušíte něco nového a neublížíte vaší linii. J Přijďte si s námi užít nedělní den v duchu zdravého stravování a dozvědět se něco nového. Budeme se na Vás těšit 24. 4. 2016 v Pražském IKEMu. Více o konferenci ZDE.

 

Tým STOB.

Program konference: