Doc. MUDr. Pavel Kohout,  PhD.

Po vystudování lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze v roce 1986 jsem nastoupil na interní oddělení Nemocnice Náchod, kde jsem strávil krásných 5 let, dále 10 let ve Fakultní nemocnici v Hradci Králové na Klinické gerontologické a metabolické, od roku 2002 na pozici vedoucího metabolické JIP a vedoucího Centra výživy Thomayerovy nemocnice v Praze.

Mým hlavním zájmem je gastroenterologie (střevní mikrobiom, celiakie, idiopatické střevní záněty) a výživa (screening malnutrice, enterální a parenterální výživa, intenzivní metabolická péče).

Vyučoval jsem postupně na lékařské a farmakologické fakultě UK v Hradci Králové, na lékařské fakultě UK v Praze, dále na Technické univerzitě v Liberci (Ústav zdravotnických studií) a na Jihočeské Univerzitě v Českých Budějovicích,

Jsem členem České gastroenterologické společnosti, Společnosti klinické výživy a intenzivní metabolické péče (místopředseda), České  internistické společnosti, Společnosti pro výživu a Fóra zdravé výživy, Institutu kávy.

 

O čem bude na konferenci hovořit

"Za všechno můžou FODMAPs?"

Za tímto akronymem (Fermentable Oligo-, Di- and Monosaccharides and Polyols), který nemá české synonymum se skrývají látky sacharidového původu, které jsou trávicími enzymy hůře zpracovatelné, proto se nevstřebávají zcela v tenkém střevě a slouží jako substrát střevním bakteriím. Podle střevní mikrobioty, jejího složení, druhové rozmanitosti či naopak chudosti může větší množství nevstřebaných sacharidů vyvolat obtíže, které jsou vnímány zvláště senzitivními jedinci. Proto je dieta využívána nejvíce u pacientů s funkčními gastrointestinálními obtížemi, které jsou definovány jako syndrom dráždivého tračníku (IBS).

Koncept FODMAPs a jejich vyloučení z potravy pacientů s IBS byl zaveden na Monash University v Austrálii, která na tento název uplatňuje ochrannou známku. 

Rozdělení potravin podle obsahu FODMAPs není jednoduché, ale zdá se, že například bezlepková dieta, tak hojně užívaná výživovými poradci, může mít efekt právě sníženým přívodem oligosacharidů v pšeničných výrobcích, nikoliv omezením lepku.

V přednášce budou prezentovány potraviny s vysokým a nízkým obsahem jednotlivých sacharidů zahrnutých ve FODMAPs, zdroje, ze kterých lze čerpat.

Vzhledem ke skutečnosti, že lowFODMAPs dieta je složitá na dodržování, skládá se z jednotlivých kroků, které zahrnují i následné zařazování potravin do diety, měla by být správná edukace a vedení pacienta v rukou erudovaného nutričního terapeuta, který zároveň zajistí, aby nedocházelo k nutričním deficitům, případně doporučí suplementaci.

Nejbližší plánované akce


Hubněte s podporou odborníka, ve skupině a online odkudkoliv!


V tomto kurzu se navíc k teorii a psychologické podpoře přidává i možnost zdravého pohybu v krásných Letenských sadech v Praze.


Trpí Vaše dítě nadváhou nebo obezitou? Musíte chodit v čase prázdnin do práce a chcete, aby Vaše dítě trávilo čas smysluplným způsobem a ještě udělalo něco pro své zdraví? Přihlaste Vaše dítko na příměstský tábor vedený zkušenými lektorkami.


Letní kurz vás naučí nejen základy priessnitz a nordic walkingu, ale navíc poznáte ještě různé části Prahy a různé lektorky.