Česká obezitologická společnost již léta prosazuje koncepci komplexní péče o obézní.

Hubnoucím nejvíce pomáhá tato kombinace:

-  KURZY ZDRAVÉHO HUBNUTÍ (případně individuální poradna)

-  PRAVIDELNÉ KONTROLY U ODBORNÍKA (obezitolog, dietolog, nutriční specialista, lektor kurzů)

-  PRAVIDELNÉ ZAPISOVÁNÍ JÍDELNÍČKU 

 

Zde je tabulka s přehledem doporučených možností hubnutí.

Kategorie                                     Doporučení                                                       Řešení

nadváha BMI 25–30

 • omezení energetického příjmu
 • vhodná skladba jídla                              
 • zvýšení pohybu
 • nácvik změny nevhodných stravovacích a pohybových návyků pomocí
  kognitivně-behaviorální terapie

obezita mírná  BMI 30–35 bez zdravotních komplikací

 • přísnější omezení energetického příjmu
 • zvýšení pohybu
 • nácvik změny nevhodných stravovacích a pohybových návyků pomocí
  kognitivně-behaviorální terapie

obezita mírná BMI 30–35 se zdravotními komplikacemi    

 • nízkoenergetické bílkovinné diety, léky
 • pohybová aktivita úměrná zdravotním omezením                                       
 • obezitologické ambulance
 • obezitologická centra        

obezita střední a těžká 35–40 a nad 40   

 • možnost chirurgické léčby (bandáž žaludku, plikace žaludku apod.)  
 • edukace jídelních návyků, sestavení jídelníčku 
 • specializovaná chirurgická
  oddělení
 • současně však konzultace
  s lékařem, nutričním
  specialistou
 • i zde se mohou uplatnit
  kurzy
  kognitivně-behaviorální
  psychoterapie

Přestože prvním krokem po vašem rozhodnutí by měla být cesta k praktickému lékaři, řada praktických lékařů není v problematice obezity dostatečně zainteresovaná a nemá dostatek času se pacientovi s obezitou systematicky věnovat.

Péči o pacienta s nadváhou pomáhá řešit společnost STOB pomocí kurzů zdravého hubnutí.

 

Autor: PhDr. Iva Málková