Vážení přátelé,

rádi bychom se vyjádřili k aktuálním vládním opatřením a situaci ve vztahu k šíření nového koronaviru na území ČR.

Aktuálně je na celém území ČR vyhlášený nouzový stav, který mimo jiné zakazuje konání akcí s počtem osob vyšším než 30 a přináší i další restrikce, které se přímo dotýkají pohybových lekcí a kurzů hubnutí STOB (uzavření fitness center).

Tato opatření plně respektujeme a z důvodu ochrany našich účastníků jsme se tak rozhodli do odvolání PŘERUŠIT VŠECHNY ŽIVÉ AKCE STOB, tedy především kurzy zdravého hubnutí a cvičení. 

Po zrušení nouzového stavu a obnovení činnosti prostor budeme účastníky pomocí e-mailu informovat o znovu-zahájení těchto aktivit. Účastníci tak budou moci navázat s lektorem či instruktorem tam, kde byla aktivita přerušena.


Aktuální opatření ve vztahu ke kurzům hubnutí a cvičení

Od 13. 3. 2020 se dočasně přerušují aktuálně probíhající kurzy zdravého hubnutí v Praze:

  • Speciální kurz zdravého hubnutí pro muže se cvičením (ZŠ Plamínkové)
  • Kurz zdravého hubnutí s nutriční terapeutkou a se cvičením (ZŠ Plamínkové)
  • Kurz zdravého hubnutí s různými druhy cvičení (studio Elixír)
  • Kurz zdravého hubnutí se spinningem (Daily Fitness Vyšehrad)
  • Kurz zdravého hubnutí se cvičením pro ženy (Contours Národní)

Účastníky kurzů bude s bližšími informacemi a možnostmi kontaktovat lektorka daného kurzu. 


Od 13. 3. 2020 se dočasně přerušují všechny pohybové lekce:

  • v ZŠ Plamínkové
  • v ZŠ Jiřího z Lobkovic 
  • v ZŠ Sázavská 

Účastníci získají bližší informace e-mailem.


V souvislosti s mimopražskými aktivitami kontaktujte svého lektora.


Přijetí tohoto opatření nás opravdu velmi mrzí, a to především ve vztahu ke kurzům zdravého hubnutí. Ty jsou ve své podstatě uceleným desetitýdenním programem založeném na kontinuální práci účastníků podpořené pravidelným setkáváním. Chceme být však vůči účastníkům maximálně obezřetní a zodpovědní. 

Věříme, že se účastníkům za čas podaří navázat přesně tam, kde s lektorkou a skupinou skončili, a že využijí toto přechodné těžké období k péči o sebe, a třeba i k tréninku nových návyků či zlepšování jídelníčku.


Vyjádření Ivy Málkové, psycholožky a zakladatelky spol. STOB k aktuální situaci:

„Člověk má z minulosti evolučně daný mechanismus, že vnímá daleko intenzivněji informace, které jsou negativní. Být vnímavý k možným negativním informacím byl totiž dříve mechanismus naprosto nezbytný k přežití – člověk musel být ve střehu, zda není v ohrožení života. Dnes tomu tak není (v situacích bezprostředního ohrožení života se ocitáme minimálně), ale tělesné reakce organismu na stres jsou stejné. Nezměnily se. Naše tělo nás, stejně jako před tisíci lety, při vnímání negativních informací připravuje na boj či útěk před nebezpečím. Pokud však ani jedna ze situací nenastane a napětí v těle se neuvolní jiným způsobem (vhodně: relaxací, pohybem či nevhodně: jídlem), může to z dlouhodobého hlediska znamenat zhoršení zdravotního stavu, snížení imunity či vznik psychosomatického onemocnění.

Člověk zkonzumuje za den tolik informací jako v 19. století za celý život a neustálé přijímání negativních zpráv, rychlý a stresující životní styl se podílí na tom, že je jednou z nejčastějších nemocí dneška deprese.

A jak to souvisí s aktuální situací ve světě a s koronavirem? Pokuste se zamyslet na tím, jak myšlenky o koronaviru ovlivňují vaše emoce. Je přirozené mít v takové mimořádné situaci obavy, je však také dobré naučit se s nimi pracovat, reflektovat je a nenechat, aby zásadněji ovlivnily vaše prožívání a rozhodování. Zastavte se tedy na chvíli, uvědomte si, kolik času věnujete čtení o koronaviru, jaké myšlenky vás při tom napadají a jaké z toho pramení emoce a chování. A najděte v klidu optimální řešení právě pro vás. Postupujte tak, jako se to učíte v kurzech zdravého hubnutí nebo čtete v článcích na webu. Pracujete s tím, že když se situace nedá změnit (stejně jako například toxické prostředí ve vztahu k nabídce potravin), musí člověk změnit svůj postoj k ní. Pokoušejte se snižovat aktivně sílu svých negativních myšlenek, navozujte si pozitivnější emoce a zachovejte pokud možno „chladnou hlavu“.

A především se ani v tomto okamžiku nepřestávejte se starat o svůj jídelníček, o pravidelnou pohybovou aktivitu a využijte případný volný čas k péči o sebe. Jak se ukazuje, není totiž nic důležitějšího než zdraví.

S přáním pevných nervů a pevného zdraví,

Iva Málková“