Náš záměr

Znáte ty neosobní textové kazuistiky, které bývají předkládány na konferencích, v nichž se ztrácí osobnost a individualita člověka a které nás míjejí bez opravdového prožitku či zážitku? Tak ty u nás prosím nehledejte.

Přijďte poznat hodnotu a sílu regenerace na skutečných příbězích skutečných lidí!

Ve spolupráci je síla

Konference MFK je určena jak široké veřejnosti, tak odborníkům, jejichž spojujícím prvkem jsou různé formy terapie – nejen z řad fyzioterapeutů, ale také psychoterapeutů, ergoterapeutů, terapeutů ve wellness a fitness oborech.

Terapie je služba a péče, při které se rozvíjí úroveň porozumění, pozorování a motivace. Každý terapeut má různou představu o terapii a využívá při své práci různých nástrojů. Společným prvkem však zůstává klient a péče o něj. Naším záměrem je znovu spojovat obory, které se roztříštily, a navazovat vzájemnou mezioborovou komunikaci v zájmu a prospěchu péče o klienta.

Třetí konference MFK je místem setkání a propojení terapeutů různých odborností a zdůraznění důležitosti a nepostradatelnosti každého z nich.

Vstupenku si můžete koupit zde.

Pozvánka                                 Program